YEŞİL YATIRIMLAR VE YEŞİL DÜŞÜNEN ŞİRKETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ülkemizde her geçen gün yeşil yatırımlara ve projelere verilen önem artmaktadır. İşverenler ve yatırımcılar projelerde çevre kriterlerini ve performansını ilk sıralara taşımaya başladı.

Projelerin tasarım aşamasından itibaren çevre boyutları değerlendirilmekte ve çevreye olan etkileri minimize edilmektedir.

Faaliyete geçen işletmelerde ise etkin Çevre Yönetim Sistemleri kurulmakta ve uygulanmaktadır. İşletmelerde tüm çalışan profilini kapsayan çevre eğitimleri ve seminerleri düzenlenerek çevre bilinci arttırılması hedeflenmektedir. Son dönemlerde profesyonel ve kurumsal işletmelerde personelin performans kriterlerine çevre bilinci ve duyarlılığı gibi konular da dahil edilmeye başlanmıştır.

En Trend Yeşil Projeler
Ülkemizde yatırımcılar ve işletmeler tarafından talep edilen 3 yeşil olarak tanımladığımız çevreye duyarlı projeler yürütülmektedir. Yeşil Havalimanı, Yeşil Yıldız (Turizm ve Konaklama tesisleri) ve Yeşil Bina (LEED) projeleri ülkemizde etkin olarak yönetilmekte ve yürütülmektedir.

Yeşil Havaalanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için TS EN ISO 14001 sisteminin kurulumu, belgelendirilmesi, Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulması ve doğrulama işleminin tamamlanması gibi önemli bilgiler istenmektedir. Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere “Yeşil Kuruluş Sertifikası” verilmektedir. Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin “Yeşil Kuruluş Sertifikası” alması durumunda, o havaalanına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilmektedir.

Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri)
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere uyan tesislere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yeşil Yıldız Belgesi” verilmektedir. Yeşil Yıldız Belgesine sahip tesisler hem müşteri memnuniyetini arttırmakta hem de elektrik enerjisi desteğinden yararlanmaktadır.

Yeşil Bina (LEED)
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Sertifikasyonu uluslararası geçerliliği olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemlerindendir. LEED sertifikasyon sistemi USGBC Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş, gönüllü olarak başvurulan ve binalara yeşil olma özelliğini kazandıran bir sistemdir.

LEED (Leadership in Energyand Environmental Design ) Sertifikasyonu uluslararası geçerliliği olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemlerindendir. LEED sertifikasyon sistemi USGBC Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş, gönüllü olarak başvurulan ve binalara yeşil olma özelliğini kazandıran bir sistemdir. Bu sistemde yeşil bina olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş bir bina; Enerji verimliliğini arttıran stratejiler sayesinde operasyon giderlerinde tasarruf sağlama, yapı sektörünün çevreye verdiği zararı minimize etme, bina kullanıcılarına daha sağlıklı ve konforlu iç ortamlar oluşturma özellikleri taşır.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.