İş Güvenliği A.Ş.
Kişisel Koruyucu Donanım A.Ş.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş.
Çevre ve Enerji A.Ş.