OYAK MADEN METALÜRJİ GRUBU’NDA İSG UYGULAMALARI

Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi OYAK Maden Metalürji Grubu; çelik üretimi, çelik servis merkezi hizmetleri, madencilik, enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Grup, 12 bine yakın çalışanıyla ülkemizin en çok istihdam sağlayan kuruluşları arasında yer alıyor. Kazasız üretimi hedefleyen OYAK Maden Metalürji Grubu Şirketleri; İSG performanslarını yakından izliyor ve sürekli geliştiriyor.

Erdemir ve İsdemir İş Güvenliğinde Sektöre Öncülük Ediyor

Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türk çelik sanayisinin iki büyük kuruluşu Erdemir ve İsdemir TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getiriyor, sistemin sürekliliğini ve gelişimini sağlıyor.

Erdemir ve İsdemir; İSG Kurul toplantıları, haberli/habersiz güvenlik turları, uygunsuzluk tespit ve raporlaması, 5S sistematiği, acil durum yönetim sistemi, risk analizleri, kazaya ramak kala uygulamaları, kök neden analizleri, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, işe en uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi gibi birçok aracı etkin ve bütünleşik bir biçimde uygulayarak İSG performanslarını geliştiriyor.

Erdemir ve İsdemir Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi yaklaşımıyla, çalışanlarının güvenlik kültürünü içselleştirmelerini ve sürdürmelerini hedefliyor. Her iki şirket; kademe, görev ve faaliyet alanı gözetmeksizin tüm çalışanların İSG açısından aynı dili konuşmaları, aynı hassasiyeti paylaşmaları için Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Sistemini önemli bir araç olarak görüyor. Erdemir ve İsdemir, üst yönetimden en alt kademeye tüm çalışanların, bir ekip ruhu içinde güvenlik konusunu sahiplendikleri, birlikte sorumluluk aldıkları bir kültürü amaçlıyor.

Erdemir’de davranış odaklı güvenlik yönetim sisteminin kurulması çalışmalarına 2018 yılında mevcut durum analizi ile başlandı. Farklı pozisyonda çalışan unvan grupları ve kritik işlerde çalışan taşeron çalışanlarının katılımıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. 2019 yılında yapılacak anketler ve İSG analiz çalışmalarından elde edilen verilerle mevcut durum analiz sonuçları değerlendirilecek. Kurulan sistematik ekip kurgusuyla, gözlemlenmek istenen güvenli davranış kalıpları belirlenecek.  Proje sonunda her bir çalışan yaptıkları işlerle ilgili çevre, makine ve en önemlisi insan boyutuyla riskleri algılayıp değerlendirebilecek, sıklıkla karşılaşılan riskli davranışları söndürebilecek ve yerine güvenli davranışları geliştirebilecek. Üst yönetimin desteği ve çalışanların güvenli çelik üretme kavramına olan inancı ile bütünleşen güvenli kültür geleneğinin, davranışlara yansıyan boyutuyla izlenebilir olması sağlanacak. Davranış odaklı güvenlik yönetimiyle Erdemir,  sadece iş hayatında değil, iş dışında da güvenli davranışa yönelen bireyleri topluma kazandırmayı hedefliyor.

İsdemir’de İMM (İsdemir Mükemmmelik Modeli) kapsamındaki 9 fonksiyondan biri olan Toplam Güvenli Üretim fonksiyonu, 2018 yılında “insan ve çevre odaklı sürdürülebilir güvenlik kültürünü geliştirerek kazasız üretim yapma” tanımına uygun olarak, sistematikleri geliştirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda fonksiyon ekiplerine bağlı timler kuruldu. Bu çalışmalarla tüm çalışanların çözümün bir parçası haline getirilmesi, bilgi birikiminin ve iyi uygulamaların yayılımının sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası platformlardaki gelişmeleri takip eden Erdemir ve İsdemir üyesi buldukları Dünya Çelik Birliği’nin (worldsteel) 2014 yılından bu yana benimsediği “Steel Safety Day” uygulamasına katılıyor.  Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)’nün Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ile uyumlu olan bu uygulama, tüm çelik endüstrisinde daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyor. Erdemir ve İsdemir, çelik sektöründe iş kazalarının en yaygın beş nedeni hakkında farkındalığı güçlendirmek için hayata geçirilen bu uygulama çerçevesinde işletme sahalarında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler sonrası elde edilen verilerle iyileştirme planları oluşturuyor ve uygulanıyor. Ayrıca bulgular ve iyi uygulama örnekleri Dünya Çelik Birliği’yle paylaşılıyor.

Erdemir ve İsdemir, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korurken, çevre güvenliğinin sağlanmasına da büyük önem veriyor ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Erdemir, 1976 yılında İtalya’nın Seveso kasabasında gerçekleşen kaza sonrasında endüstriyel kazaların oluşmasının engellenmesi adına hazırlanan 1996 tarihli Seveso Direktifi ve bu direktifin Türkiye mevzuatına uyumu kapsamındaki 2010 tarihli Yönetmeliğe ilişkin çalışmalarına 2013’te başladı. Bu kapsamda kimyasallar yönünden riskli bölgeler belirlendi. Tesislerin güvenlik katsayıları hesaplandı. Bu çalışmalara paralel yürüyen Güvenlik Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik politika, prosedür ve talimatlarla el kitapçığı oluşturuldu, yapı ve sorumluluklar tanımlandı. Tehlike belirleme çalışmaları gerçekleştirilerek sonrasında tesislerde kimyasaldan kaynaklanabilecek ve kazaya yol açabilecek kritik olaylar saptandı. Bu olaylara ilişkin kök nedenlerin tespiti ve alınması gereken önlemler ortaya kondu. Çalışanlara yönelik eğitimler tamamlandı. Erdemir tüm bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan güvenlik endeksini daha da yukarıya taşımak için çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürüyor.

İSG kapsamındaki mevzuatlara uygunluğun kontrolleri amacıyla “Yasal Mevzuat Kontrol Formları” oluşturan İsdemir’de  2016 yılından bu yana tüm saha bu kontrol formları ile kontrol ediliyor. Kontroller sırasında tespit edilen hususlar “İSG Sistematikleri Takip Uygulaması” yazılımı ile takip edilerek raporlanıyor. İsdemir’de çalışan tüm firmaların oluşturulan kontrol formları ile İSG açısından uygunluk kontrolleri 2015 yılından bu yana her ay yapılıyor. Çalışan firmaların İSG Profesyonelleri ile düzenli olarak değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Erdemir Maden ‘’En Güvenli Maden Firması’’ seçildi

OYAK Maden ve Metalürji Grubu Şirketlerinden Erdemir Maden de iş güvenliği alanında başarılı bir performans sergiliyor. TS-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulayan Erdemir Maden iş güvenliği bilincinin tabana yayılması için sistematik saha turları uyguluyor ve bu turlar sonrasındaki tespitlere yönelik iyileştirmeleri hayata geçiriyor. Şirketin üst yönetimi de periyodik olarak bu İSG turlarına katılıyor. Çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürüten Erdemir Maden İSG performansıyla öne çıkan çalışanlarını ödüllendiriyor. Şirket İSG bilincinin yaygınlaştırılması için her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği haftası etkinlikleri kapsamında ilk, orta ve lise öğrencilerinin katıldığı İSG konulu resim yarışması düzenliyor.

Erdemir Maden T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen İnsan İçin Maden temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon toplantısında Türkiye’nin En Güvenli Maden Firması kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.