ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR

Önlemek ödemekten ucuzdur” veya “iş güvenliği her zaman kazandırır” bakış açısına göre doğru bir planlama ve yönetim mekanizması ile hareket etmek hem işveren hem de çalışanlar için ciddi faydalar sağlayacak ve farkındalığı arttıracaktır.

Önlemek için doğru bir planlama ve organizasyon ile hareket edilmeli, PUKO (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü etkin olarak yürütülmelidir. İş Sağlığı ve güvenliği yönetiminde en önemli önleyici mekanizmalar; liderlik, eğitim, bilinç, farkındalık, yeterlilik ve altyapıdır. Çalışanlara güvenlik kültürünü benimseterek ve tamamının sürece aktif katılımı sağlanarak geri bildirim ve önleyici faaliyet aksiyonları yönetilebilir. Önlemek ödemekten neden daha ucuz bu yaklaşımın detaylı olarak ele alınması ve yönetsel risk ve fırsatların değerlendirilmesi organizasyonlara her zaman maddi-manevi kâr getirecektir. Sadece kâr değil huzur ve vicdani rahatlık da sağlayacaktır.

Keşke önlem alsaydık demeden önce öngörülmesi ve yönetsel /kurumsal risk değerlendirmesine dahil edilmesi gereken konular;

İşin kısa veya uzun bir süre durması, ölüm ve yaralanma sonucu ödenecek tazminat, işyerinin kapatılması, şirketin itibarının sarsılması, yeni işler/ihaleler alamaması, diğer çalışanların moral ve motivasyon düşüklüğü, psikososyal etkiler, ailesel ve toplumsal etkiler, mahkeme masrafları vb.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2018 yılı idari para cezaları yayınlandı. Buna göre çalışan başına veya her bir aykırılık için birim ceza fiyatları güncellendi.

Kanun maddesinde sözü edilen bazı konu başlıkları ve ceza miktarları;

(Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan ve 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için ceza miktarı örneklenmiştir)

-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimini kurmamak 6.957 TL / Yükümlülük doğması halinde

-İş Güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak 6.957 TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı

-Risk Değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak 20.889 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay

-İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek 6.957 TL / her yükümlülük için ayrı ayrı

-İş Kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirmemek 9.276 TL

-Güvenlik raporunu hazırlayarak bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek 371.520 TL

-İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmemek 23.214 TL / Aykırılığın devamı halinde her ay.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.