İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ FARKINDALIK YARATMAK

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli olmak ve bu işi mesleki anlamda yürütmek kararlılık ve rol model olmayı gerektirir. En fazla çaba ve emek gerektiren işlerden biridir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetmek ve bu süreçleri yönetirken benimsetmek ve liderlik etmek.

Her açıdan düşünmek lazım. Bilgi birikiminiz, tecrübeniz, konuşmanız, iletişim yetenekleriniz, giyiminiz, stiliniz, mevzuat bilginiz, acil durumlarda hareket tarzınız, kriz yönetiminiz, bilginizi aktarma yöntemleriniz.Hem işverenlerin beklentisini hem de çalışanların beklentisini entegre etmek ve yönetmek gerekir. Her ortama her prosese dahil olmanız gerekir.

Mevzuatı Takip Edin ve Her Zaman Güncel Kalın
Mevzuat bilgisi çok önemli. Ama daha da önemli olan bu bilgiyi güncel tutabilmek. Günlük olarak mevzuatı takip ederek işvereni ve çalışanları bilgilendiren, değişiklikleri firmasında uzman performans karnesine dev bir artı ekleyebilir.

İletişim Tekniklerini Etkin Kullanın
Hem üst yönetimle hem de çalışanlar ile etkin iletişim kurmak bu işin vazgeçilemez bir parçası. İş güvenliği profesyoneli işverene ne zaman neyi aktaracağını iyi bilmeli ve sürekli iletişim içerisinde olmalıdır. Ayrıca çalışanlarla da ikili ilişkileri kuvvetli olmalıdır.

İş ve Çalışma Stiliniz Olsun
Her işte olduğu gibi bu işi de yaparken verdiğiniz taahhütleri yerine getirin ve terminlere uyun. Detaylı araştırmalar ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile doğru bilgiler ile gerekli yönlendirmeleri yapın. Hızlı geri dönüşler ile işinizi değerli kıldığınızı hissettirin.

Sektörel Performans Değerlendirmesi Yapın
Çalıştığınız sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası veri araştırmaları yapın ve hedefler belirleyerek, sektörün en iyileriyle kıyaslamalara giderek (gerekirse benzer sektör ziyaretleri gerçekleştirerek) yönetime raporlamalar sunun ve iyi uygulamalara teşvik edin. Objektif deliller sunmak her zaman için işvereni ve yöneticileri daha kolay ikna etmenizi sağlayacaktır.

Çalışanlara Örnek Olun. Riskleri Değerlendirirken ve Tespitleri Yaparken Önce Kendinizden Başlayın. Herkesin Gözü Sizin Üzerinizde Unutmayın!
Hedefiniz “güvenli davranış kültürünün alışkanlığa dönüştürülmesi” olsun. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm çalışanlara ve işverenlere örnek olacak davranışlar sergilemelisiniz ve bu konuda “Rol Model” olmalısınız.

Sektörün “En” lerini Takip Edin, İletişim Halinde Olun, Profesyonel Destekler / Danışmanlık Hizmeti Alın
Her işte olduğu gibi iş güvenliği konularında sektörün iyileri ile sürekli görüşün ve danışın. Sizin çözmeye çalıştığınız ve zorlandığınız bir konu hakkında profesyonellerin çok daha pratik çözüm önerileri olabilir. Özellikle iş güvenliği konularında işi bilen profesyonel firma veya kişilerden periyodik danışmanlık hizmetleri alın. Özel uzmanlık gerektiren konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip değilseniz bunu işverene gerekçeleriyle açıklayın. Rutin yaptığınız işlerde iş körlüğünün önüne geçmek için bağımsız denetim hizmetleri alın.

Sektörel Fayda Sağlayacak Uluslararası ve Ulusal Etkinlikleri Kaçırmayın
Uzmanlığınıza yön verecek, geliştirecek etkinlikleri ve eğitimleri takip edin. İş güvenliği konularında farklı uygulamalar görmek sizi her zaman geliştirir ve bir adım öne taşır.

Kendinizi Sürekli Geliştirin
Sadece mesleğiniz için değil kendiniz için de sürekli gelişmeye ve değişime açık olun. Keyif almadığınız veya uzun süreli yapmayı düşünmediğiniz hiçbir işi yapmayın. İş güvenliği zorunluluk değil gönüllülük esaslıdır. İş güvenliği uzmanlığı iş bulamayanlar için bir çıkış kapısı değildir…Yapacağınız işin tüm sorumluluklarını ve yasal mevzuatını çok iyi bilmelisiniz. Hem iş güvenliği konuları hem de iş güvenliği işi proaktif bir yaklaşım gerektirir unutmayın.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.