İŞYERİNİZ ACİL DURUMLARA HAZIR MI?

Ülkemizde çok uluslu, büyük ve kurumsal şirketler ile endüstriyel olarak stratejik öneme sahip şirketlerde acil durumlara karşı belli hazırlıkların olduğu bilinmekle beraber; genelde çalışan sayısının 10 ile 50 kişi arasında değiştiği KOBİ’lerde deprem ve acil durumlarla ile ilgili önlem ve hazırlıklara dair ciddi önlemler alınması gerekmektedir.

Günümüzde dikey ve yüksek yapılaşmanın moda haline geldiğini düşünürsek, üretim faaliyetleri dışında kalan ofis yerleşkelerinin de acil durumlar konusunda risk altında olduğunu söyleyebiliriz.  Ofislerde çalışanlar veya işverenler tarafından algılanan risk daha düşük olduğu ve çalışanlar acil durumlarla ilgili talepkar olmadıkları için, yüksek katlı ve farklı işyerlerinden oluşan plazalarda, devrilme risklerinden acil çıkışlara kadar birçok konu büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu yapılarda çoğu acil çıkış merdiveni, maalesef sigara içme alanı veya fazla eşyaların konulduğu alan olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’deki işletmelerin hemen hemen hepsinde deprem ve acil durumlarla ilgili yazılı dokümanlar bulunmasına rağmen, içerik ve uygulama aşamasında yeterli olmamaktadır.   Uygulanabilirlikten uzak ve güncel olmayan planların gerekirse uzman kurumlardan destek alınarak uygulanabilir hale getirilmesi, başta acil durum ekipleri olmak üzere, tüm çalışanların acil durumlarla ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikatlara dahil edilmesi acil durumlara hazırlıklı olma konusunda katkı sağlayacaktır.

Hiçbir acil durum tekil bir sonuç yaratmaz. Bir deprem sonrası aynı olay yerinde yangın olabileceği gibi, yıkıntıya ve yaralılara müdahale edilmesi gerekebilir. Fonksiyonel olarak ayrı ekip tanımlamaktansa, tek bir acil durum ekibi tanımlayarak ekip üyelerinin çoklu eğitime dahil edilmeleri pratikte daha çok işe yarayacaktır. Özellikle vardiya sistemi ile çalışan kuruluşların gece vardiyasında da bu eğitimleri almış personel bulundurmaları, vardiya düzenlerini oluştururken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları oldukça önemlidir.

Doğru bir acil durum planı aslında bir süreç yönetim planlamasıdır. Öncelikle gerçekleştirilecek durum değerlendirmesi ve risk analizi sürecinden sonra hayata geçirilmelidir. Aksi halde acil durum planları uygulanabilir olmayacaktır. Kurum kültürünün benimsenerek, problemin veya krizin değil; çözümün ve müdahalenin bir parçası olunması yönünde tüm çalışanların sürece dahil edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanların daha bilinçli ve daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir.

Küçük bir test yapmak isterseniz, Pazartesi günü ofis veya fabrikanıza gittiğinizde oturduğunuz masanın hemen arkasındaki dolabın sabitlenip sabitlenmediğini ya da üretim hattınızdaki kritik makina parkurunuzun sabit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şirketiniz acil durumlara hazır olmadığını düşünüyorsanız, çalışma alanınızdaki acil durum ekibini ve acil durum planını öğrenmekle başlayın, ilk adımı siz atın!

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.