İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KURUMSAL VE SOSYAL ENTEGRASYON MODELİNDE TAV HAVALİMANLARI ÖRNEĞİ

TAV Havalimanları İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş., İSG ve Çevre Müdürü, Erişilebilirlik Yöneticisi Emrah GÜRER:

TAV Havalimanları olarak kuruluşumuzdan bu güne kadar insana değer uygulamaları odağımıza alarak operasyonlarımızı yönetmekteyiz.

Kurum olarak sektörümüzde Dünya’ da en büyük olmak yerine en iyi olmayı ve beraberinde bu durumu sürdürülebilir kılmayı hedefleyerek yolumuza kararlılıkla devam etmeyi tercih ediyoruz. TAV Grubu, yolcu memnuniyetini tüm operasyonlarının odağına koyarak 17 yıl gibi kısa bir sürede havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde dünyanın lider markaları arasında yerini aldı. Bugün sekiz ülkede 18 havalimanının işletmesini yürütürken ürün ve hizmetlerimiz 20 ülkede 82 havalimanında bulunuyor. TAV Gurup şirketleri olarak ürün ve hizmetlerimizi yılda 500 milyon yolcuya ulaştırıyoruz. Sadece  Atatürk Havalimanı’nda  her gün, hizmet verilen uçak sayısının ortalama 1400’ ün üzerinde olduğu, günde yaklaşık 150.000 yolcuya hizmet verildiği ve yaklaşık 500.000 kişinin uğurlayıcı ve/veya karşılayıcı olarak havalimanında bulunduğu/hizmet aldığı ve operasyonlarımızı yaklaşık 600.000 m2’lik bir kullanım alanında yapmakta olduğumuz düşünüldüğünde taşıdığımız sorumluluk kapsamı daha net anlaşılmakla birlikte bu şartlar bizlere, işimizi daha da  yapmamızı sağlayan itici bir güç olarak rol oynamaktadır.

TAV olarak, Sürdürülebilir Sağlık ve Güvenlik yaklaşımı ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı sosyal ve kültürel yapımızın da iyileştirilmesi için bir araç olarak yorumluyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemek ve ilgili riskleri yönetmek suretiyle iş sağlığı ve güvenliği standartlarını amaçlanan seviyeye çıkartmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere alınacak önlemleri süreçlere ve ilgili dokümantasyona entegre ederek istisnasız bir şekilde uygulanmasını sağlamak, mevcut ve potansiyel iş güvenliği tehlikelerini kontrol altına almadan çalışmalara başlamamayı esas alan çalışma düzenini, çalışanların doğal davranışına dönüştürmek ana hedeflerimizdendir.

TAV olarak havalimanlarında inşaatından işletmesine kadar bir çok süreçte entegre bir iş modeli benimseyerek kurumsal ve sosyal açıdan entegrasyonu önemsiyoruz. TAV olarak yukarıda açıklanan tüm uygulamalar ve insana değer çalışmalarımızı British Safety Council tarafından düzenlenen 2018 yılı International Safety Awards programında uluslararası anlamda başarıya ulaşmamızda etkin rol oynamıştır. Bu ödül programında elde ettiğimiz başarının ana ekseninde TAV olarak benimsediğimiz entegre iş modeli yaklaşımının İSG alanında da dizayn edilerek, tasarlanan ve uygulanan tüm projelerde sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin ve takibinin sağlanmasıdır. TAV tarafından işletilen tüm havalimanları ve havalimanları terminalleri kapsamında faaliyet yürütülen lokasyondaki tüm yasal ve diğer şartlara uyum sağlanması esastır. Operasyon yürüttüğümüz ülkelerdeki sunduğumuz hizmet uluslararası şartlara uyumu da beraberinde getirmektedir. Dolayısı ile İSG anlamında aldığımız önlemler uluslararası şartları ve faaliyet yürütülen ülkedeki yasal ve diğer şartların getirdiği uygulamaları da kapsamaktadır. TAV olarak  bu şart ve gereksinimlerin üzerine ilave olarak kendi kurumsal yapısı içerisinde belirlenen uygulamaları, yöntemleri  ve süreçleri entegre bir yapıda operasyon yürüttüğü tüm lokasyonlara taşıyarak sürdürülebilir ve model bir İSG yönetimi sürdürmekte ve yönetmekteyiz.  Yakaladığımız sürdürülebilir başarının en önemli unsuru sunduğumuz hizmetlerin hızlı güvenli ve konforlu olması noktasında benimsediğimiz; Profesyonellik, Saygı, Dinamizm, Yenilikçilik ve Ekip çalışması gibi kurumsal değerlerimizin benimsenmesinden kaynaklanıyor.

Sahip olduğumuz en değerli sermayenin “insan” olduğunun bilincinde olarak gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmalarımızın sektörde örnek teşkil etmesini umuyoruz.

Bu bakış açısı ile işletmemizde 2010 yılından itibaren ilk olarak “KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME PROJESİ”  eğitim altyapımızı, “ÜÇ & ALTI PROJESİ” disiplinler arası risk değerlendirme  çalışmasının temellerinin atılması “FİT PROJESİ”  ile üst yönetim ve işletme  birimleri İSG birimi geliştirme çalışmaları, “KAPI –KİLİT-ANAHTAR PROJESİ” ile  işletmenin geneline yönelik iyileştirmeye yönelik sorunların tespiti ve çözümlenmesi çalışmaları “ÜÇÜNCÜ GÖZ PROJESİ”  ile her birimin  başka birime değerlendirmesi ile  sürdürülebilir İSG ve çevre çalışmaların analiz ve değerlendirmesi yapılmıştır.

İşletmemizin kuruluşundan bu güne kadar getirdiği İSG, çevre bilinci ve kültür birikimini, bizlerden sonraki kuşaklara taşımak, yenilikçi yönetim anlayışının tüm iş süreçlerine entegrasyonunu geliştirmesi için; insan kaynağı, liderlik, proje yönetimi, takım çalışması, iletişim kavramların temelinde, “YALIN ve VERİMLİ”  bir yapıda dizayn ederek fayda ve maliyetlerini de göz önünde bulundurup analiz ederek tamamlamış durumdayız.

Farkına vararak  ve farkına varılmasını sağlayarak yeni  hedefler planlama şansını elde ederek  birbirine bağlı entegre modeller oluşturarak değişim ve gelişim sağladık. Her bir projenin çıktıları bir sonraki projenin girdisini oluşturmuştu. Devamında İş sağlığı ve güvenliği konularında  benimsenen proje ve çalışmaların 8,5 aylık bir çalışma sonrasında çıktılarını hazırlanışı, içeriği ve tasarımı ile global anlamda bir ilk olarak “KarikatüRİSK” kitabınıdizayn ederek yayınladık.

Son olarak “MİNİK ELLERLE GÜVENLİ YARINLAR” projesi ile okul öncesi öğrenim gören çocuklara yönelik yapılan projede işletmemizin yaptığı çalışmaların sosyal açıdan çalışmaların entegre olarak yürütülmesinin parçası olmuştur.

BİRLİKTE GÜÇLÜ olunduğunu biliyoruz ve ekip olmanın ekip ruhu ile çalışmanın aşamayacağı engel olmadığını düşünüyoruz.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.