İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE AİLE FAKTÖRÜ

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini etkin kılmak ve güçlendirmek için eğitimlerin, kültürel farklılıkların, iletişim tekniklerinin, yetkinlik ve tecrübe seviyelerinin etkilerinden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. Çalışan ailelerini de bu sürece dâhil etmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlamalarda ve uygulamalarda aile faktörünün katkısının da göz önünde bulundurulması gerek.

OSHA’nın verilerine göre işyerlerinde meydana gelen yaralanmalı kazaların toplam maliyetinin %50’si tazminat, sigorta bedeli, prim vb. olarak yansırken, kalan %50’si ise maalesef ailelere yansıyor. Mali konulara ek olarak, bu tür olumsuzluklar çalışanların ve ailelerin üzerinde duygusal baskı da yaratıyor. Örneğin gelirin azalması evdeki stresi arttırırken, işten uzak kalınması iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri de olumsuz etkileyebiliyor. Hatta uzun süre işsiz kalmak, çalışanlarda depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarına bile yol açabiliyor.

Aile faktörü, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili davranışlarını hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileyebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün iş sağlığı üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ailelerin sağlık, refah ve mutluluk seviyesi ile o ailede çalışan kişilerin sağlığı ve verimliliği arasında doğru orantı olduğu görülmüştür. Bu durum, aynı zamanda toplumların sürdürülebilir kalkınma düzeylerine de önemli ölçüde etki ediyor.

Üzerinde durmak istediğim bir başka konu ise, pozitif ve sürdürülebilir bir iş güvenliği kültürü oluşturabilmek için ailelerin iş hayatına nasıl dahil edilebileceği. Kuruluşlar, çalışanlarıyla birlikte özellikle ailelerinin de dâhil edildiği interaktif organizasyonlarla, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya destek olabilirler. Güvensiz davranışları azaltmak için önemli mesajların ve kuralların çalışanlara doğru bir şekilde iletilmesinde, aileleri de bu sürecin içine almak en etkili yöntemlerden biri. Bu amaçla;

– Ergonomi, yangın, ev kazaları, hijyen, kişisel bakım, atık yönetimi, sağlıklı beslenme, stres yönetimi gibi farklı konuları içeren seminerler verilebilir.

– Evde, okulda, oyun alanlarında ve günlük hayatta karşılaşılan risklere karşı güvenlik mesajı veren tiyatrolar düzenlenebilir.

– Çalışanların ailelerine iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve uyulması gereken kurallar ile ilgili mektuplar iletilebilir.

– Ailelerin işyerlerindeki çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerinde görmeleri amacıyla belirli günler düzenlenebilir.

– Gerçekleşmiş veya kurgulanmış kazalardan esinlenerek görsellerle hazırlanan risk avı oyunları organize edilebilir.

– Emniyet kemerinin önemini aktarmak ve yolculuk sırasındaki risklerle ilgili algıyı arttırmak için simülasyonlar ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanılabilir.

– Rutinin dışında, davranışlara yönelik ve motivasyon arttırıcı eğitimler verilebilir.

– Poster gibi görsel mesajlarda çalışanların aile fotoğrafları kullanılabilir, ailelerin dâhil olduğu kısa filmler çekilebilir.

– Çeşitli konularda yarışmalar düzenlenerek ödüller verilebilir.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.