ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ İLE RÖPORTAJ

Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de nitelikli ve yetkin çalışan ihtiyacının her geçen gün büyüdüğü ortaya konmaktadır.

 

Eskişehir Sanayi Odası’nın vizyonu, Eskişehir sanayisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayarak ihracat ve ihracatçı firma sayısını artırmak, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücünü temin edecek çalışmalar yapmak, AR-GE faaliyetlerine önem veren inovasyona dayalı bir il sanayisinin oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca Eskişehir’in ekonomik potansiyelinin belirlenmesi, mevcut durumun ortaya konması ve ihtiyaçların tespit edilmesi de bu vizyonun sürdürülebilirliği için son derece önemli olarak değerlendirilmektedir.

Bizlerde bu anlayışla hareket ederek Eskişehir Sanayi Odası’ndaki faaliyetlerimize ve projelerimize yön vermekteyiz. Bu çalışmalardan bir tanesi ise “Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı, Sorunlar / Çözümler” raporu olmuştur.

Sorunların en doğru şekilde tespit edilmesi ve bu doğrultuda çözümler geliştirilmesi amacıyla Ha-ziran 2018 tarihinden itibaren raporun yayınlandığı tarihe kadar mevcut üyelerimizin nere-

deyse tamamı Odamız tarafından birebir ziyaret edilmiş, yüz yüze görüşmelerle ihtiyaçlara yönelik projeler tanımlanmıştır. Bu kapsamda ayrıca ilgili Bakanlıklar, TOBB, Valilik, Belediyeler, BEBKA, KOSGEB, İŞKUR, üniversiteler, diğer kamu kurumları ve ilgili tüm STK’lar ile karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak işbirlikleri geliştirilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz üye ziyaretleri ve resmi kurumlarla yaptığımız kapsamlı toplantılar neticesinde üretici firmalarımızın sorunlarına ve yine onlar tarafından üretilen çözüm önerilerine ilişkin çok kapsamlı bir rapor ortaya konmuştur.

Diğer yandan bu rapor sonrası sektörel bazda sorunların ve çözüm önerilerine yönelik çalışmalar başlattık. İlk etapta 5 sektörümüze yönelik vizyon raporları oluşturduk. Havacılık, Raylı Sitemler, Madencilik, Mobilya ve Yapı Malzemeleri sektörlerimizin bir anlamda röntgenini çekerek sektörel sorunlarını ve çözümlerini belirledik. Bu sayede 2023 vizyonumuzu hazırladık. Diğer sektörlerimiz için çalışmalarımızı da hızlandırdık.

Bu raporlar sayesinde şehrimizdeki sanayinin gelişimi için stratejiler hazırlamaya, yol haritaları belirlemeye ve bunları hayata geçirmeye başladık.  Çünkü derdimiz şehrimize daha çok aş ve iş getirmektir.

Çok kısa bir süre önce gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Proje yarışmasında Odamız, Genel Kategoride 1.’lik elde ederek Türkiye’nin en iyi odası seçilmiştir. Ülkemizdeki toplam 365 Oda/Borsa içinde ESO, üyeleri için en iyi projeyi hayata geçirip uygulayan Oda olmuştur. Birincilik ödülünü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere taktim etmiştir. Bir yıl önce göreve geldiğimizde Eskişehir Sanayi Odasını, ülkemizin en başarılı ve iyi kurumlarından biri haline getirmek için çalışacağımızı ve bunun için emek vereceğimizi söylemiştik. Aldığımız ödülle bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile bu ödülü almamızda emeği olanlara ve bir önceki yönetimdeki değerli sanayici dostlarımıza da teşekkür ederiz.

TOBB, Genel Kategori de ödül alan Odamız, bu süreçte bir başarıya daha imza attı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ve uluslararası bağımsız denetim kuruluna yaptırılan denetimler sonrası Odamız, hizmet kalitesini arttırarak B Sınıfından 5 Yıldızlı Akreditasyon Belgesi’ni A seviyeye yükseltti.

Yönetimden hizmet anlayışına, iş planlamasından üye ilişkilerine, iş geliştirmeden eğitime kadar birçok alandan denetlenerek A sınıfı oda olma başarısı gösteren Odamız, Paris, Londra, Berlin odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa aynı standartta hizmet vermekte olduğunun ifadesi olan bu belgeyi de almaya hak kazandı.

Yaptığımız çalışmalarda ve üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerde, tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de nitelikli ve yetkin çalışan ihtiyacının her geçen gün büyüdüğü ortaya konmaktadır.

Bizlerde bu duruma kayıtsız kalamayacağımızdan dolayı mesleki eğitim alanında Eskişehir’de önemli bir açığın kapatılması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Odamız tarafından başvurusu yapılan ESO Mesleki Eğitim Merkezi Projesi için son aşamaya geldik.

Proje ile Eskişehir sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan olan CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Tasarım konularında bölge gereksinimlerini karşılayabilecek, modern ve işlevsel bir merkez kurulacak.

BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilecek merkez bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerin uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için en ciddi sorunların başında gelen kalifiyeli eleman ihtiyacının karşılanması adına ESO tarafından tasarlandı.

Merkez aynı zamanda üretimde kalite ve verimliliğin yükseltilmesini sağlayacak. Merkezin en önemli özelliği ise kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde engelli ve kadın istihdamı ile çocukların teknolojiye özendirilmesi konularında Eskişehir’de önemli bir açığı da kapatacak. Merkez dâhilinde ayrıca girişimcilik, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme, insan kaynakları ve istihdam gibi alanlarda hizmetler de verilecek.

Mesleki Eğitim Merkezimizin bir diğer önemli özelliği ise üretici üyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli personel yetiştirecek şekilde oluşturulmasıdır. Mesleki Eğitim Merkezi, sanayinin yüzde 60’ına doğrudan hizmet edecek. Merkez, metal ve plastik işleme alanında faaliyet gösteren üreticilerin tamamına hizmet verebilecek kabiliyete sahip olacak ve ilk etapta yılda en az 1000 kişinin eğitilerek kalifiyeli bir şekilde sanayiye kazandırılmasını sağlayacak. Bu projenin bütçesi ise 9.4 milyon TL’dir.

Sınırlı bir alanda Eskişehir Sanayi Odası’ndan ve çalışmalarımızdan bahsetmeye çalıştık. Burada saydıklarımız bir yılda yaptıklarımızın sadece çok küçük bir kısmıdır desek yeridir. Örneğin 5 sektör için hazırladığımız uluslararası niteliği olan URGE projesi ile üyelerimize büyük destekler sağlayacağız. Ticaret Bakanlığı’nın onayında, Odamızın koordinasyonunu yapacağı URGE Projeleri, Eskişehir için ihracat seferberliğidir.

Ayrıca Odamızın hazırladığı, AB tarafından finanse edilen “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” kapsamında “KOBİ’ler için Uluslararası İş ağları ve Kümelenme” başlıklı projemiz yine üyelerimiz için yepyeni bir projedir.

Odamız bu çalışmada İspanya’dan Barcelona Ticaret Odası, Fransa’dan Rhone-Alpes (Lyon) Ticaret Odası ve yerel ortak olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği geliştirecek ve projenin bütçesi 157 bin Avro’dur.

İş başına geldiğimizde şehrimizin marka değerini artıracağımızı söylemiştik. Bunu yapmak için de iki özne belirledik. Bunlardan biri Eskişehir diğeri de Eskişehir Sanayi Odası. Bunun için çalışıyoruz. Diğer yandan üyelerimizle olan etkileşimimizi artırmak ve onlara daha iyi hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimiz için projeler üretiyor ve bunları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Burada bir kez daha yinelemek isteriz ki üyelerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.