EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Doğa HSE Group, Satış & Pazarlama Uzmanı, Kübra Sevingen:

 

Eğitim Nedir?

Eğitim sosyal bir süreçtir. Yaşadığımız toplum içerisinde değeri olan, davranışları, yetenekleri, toplumsal olaylar ile davranışlarımızı belli bir biçimde değişim meydana getirme sürecidir.

Eğitim çalışma hayatı için davranış değişikliği yaratma amacıyla uygulanan eksik, yanlış ve bilinçsiz davranışlarımızın pozitif yönde gelişimini desteklemeyi amaçlar. Eğitim, birçok alandan etkilediği gibi aynı zamanda birçok alanı da etkileyen bir bilimdir.

 

Neden Eğitime İhtiyaç Duyarız?  

İlk bakışta cevabını hemen verebilecek gibi gözüksek de anlam olarak açıklamaya çalıştığımızda pek başarılı olamıyoruz.

Biraz daha irdelediğimizde ise tarihsel gelişmelerde eğitimin önemi, insan tarihi kadar eski olduğunu görüyoruz ve insanın öğrenim amacının eğitim olduğunu söyleyebiliyoruz.

Teknik, sosyal ve çevresel değişikliklere uyum sağlamak, kişisel gelişim, becerileri geliştirmek ve profesyonelleşmek amaçlı da eğitime ihtiyaç duyabiliriz.

 

Eğitim İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizinin amacı, kurumların / kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri tespit etmektir. Tespitleri yaparken elbette göz önünde bulundurulması gereken belli başlı unsurlar vardır.

 • Mevcut problem ve ihtiyaçlar,
 • Gelecekte ortaya çıkacak problem ve ihtiyaçlar,
 • Görev tanımları, prosedürler, yönergeler, normlar, talimatlar ve sektördeki uygulamalar,
 • Teknolojik gelişmeler,
 • Potansiyel yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak,
 • Nitelik kazanmak,
 • İnsan İlişikleri,
 • Kadro değişikliği,
 • Yeni yasaların çıkması,
 • Terfi / görev değişikliği.

Bu unsurlara; raporlama, analiz, gözlemlerle, görüşme, mülakat, test, anket gibi yöntemlerle ulaşabiliriz.

Sonraki adım olarak hedef kişiler belirlenmelidir. Hedef kişiler belirlenirken; eğitim geçmişleri, iş deneyimleri, motivasyon düzeyleri ve yaygın tutumlarını göz önünde bulundurmalıyız.

Eğitimi, verilecek hedef kişileri ve tespitleri yaptıktan sonra ise katılımcıların eğitim öncesi hangi bilgi, beceri, tutumları oldukları ve eğitim sonrası hangi bilgi, beceri, tutumları kazanacaklarını belirlemeliyiz.

Örnek üzerinde tekrar edecek olursak;

Kazaların ve ramak kala olaylarının çok sık gerçekleştiği bir üretim fabrikasını ele alalım. Fabrikadaki mevcut problemleri gözlemlediğimizde, araştırdığımızda ve çalışanlar ile mülakatlar yaptığımızda en öne çıkan problem iş kazalarıdır. İş kazalarının ve ramak kala olaylarının incelenmesi için “Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi” ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Eğitimin hedef katılımcıları: İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunda / süreçlerinde yer alan herkes.

Katılımcıların eğitim sonrası/eğitim sürecince kazanacakları bilgi, beceri ve tutumlar;

 • Eğitimden Sonraki Yeterlilikler
 • İş kazalarının ve ramak kala olaylarının araştırılması kök neden analizlerinin yapılabilmesi
 • Veri toplama teknikleri,
 • Doğru verilerin toplanması için soruşturma ve görüşme teknikleri,
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Bilgi
 • Kaza ve ramak kala tanımları,
 • Veri toplama teknikleri,
 • Doğru verilerin toplanması için soruşturma ve görüşme teknikleri,
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Beceri
 • Hangi kazaların araştırma gerektirdiğine karar verme,
 • İşyerindeki kazaların ve kaza potansiyeli oluşturan durumların takibi,
 • Tehlike kontrol tedbirlerinin belirlenmesi ve takibi,
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Tutum
 • Sürece dâhil olmak,
 • Kaza olay araştırma ve kök neden analizi yapabilmek,
 • Belirlenen kök nedenleri risk kontrol hiyerarşisine göre kontrol altına almak,
 • Sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,

Katılımcılar eğitim önce yukarıdaki bilgi, beceri ve tutumlara ne kadar hâkimdi?

 • Eğitimden Sonraki Yeterlilikler
 • İş kazalarının ve ramak kala olaylarının araştırılması kök neden analizlerinin yapılabilmesi (% 20)
 • Veri toplama teknikleri (% 30)
 • Doğru verilerin toplanması için soruşturma ve görüşme teknikleri (%15 )
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma (% 35)
 • Sürekli gelişimi sağlamak (% 10)
 • Bilgi
 • Kaza ve ramak kala tanımları, (% 60)
 • Veri toplama teknikleri (% 30)
 • Doğru verilerin toplanması için soruşturma ve görüşme teknikleri (%15 )
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma (% 35)
 • Sürekli gelişimi sağlamak (% 10)
 • Beceri
 • Hangi kazaların araştırılması gerektirdiğine karar verme (% 23)
 • İşyerindeki kazaların ve kaza potansiyeli oluşturan durumların takibi (% 35)
 • Tehlike kontrol tedbirlerinin belirlenmesi ve takibi (% 30)
 • Kök nedenleri belirlemek için olay araştırma (% 35)
 • Sürekli gelişimi sağlamak (% 10)
 • Tutum
 • Sürece dâhil olmak (% 40)
 • Kaza olay araştırma ve kök neden analizi yapabilmek (% 25)
 • Belirlenen kök nedenleri risk kontrol hiyerarşisine göre kontrol altına almak (% 30)
 • Sürdürülebilirliği sağlamak (% 10)
 • Sürekli gelişimi sağlamak (% 10)

Yukarıdak,i yüzdeleri belirlerken, eğitim ihtiyacını belirlemekte kullandığımız araçları kullanabiliriz.

Kurumlar / kişiler eğitim ihtiyaçlarını öz eleştiriler ile veya profesyonel destek alarak belirleyebilirler. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişiminde çalışan davranışlarının faktörü oldukça büyüktür. Çalışanların davranışlarında farkındalık yaratmak için de en büyük organ eğitimdir. Yönetimin / kişilerin gerekli eğitimleri kabul etmesi, benimsemesi, eğitim için gerekli kaynakları sağlanması İSG kültürünün oluşumuna bir tuğla daha koyulması demektir.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.