Mad World ruh sağlığı problemine çözüm arayışında

Ekim ayında düzenlenen Mad World Zirvesindeki oturumda konuşan Ruby Wax, Peter Cheese, Dr Wolfgang Seidl, Paul Farmer, Fiona Cannon ve Louise Aston

9 Ekim tarihinde Londra’da yapılan, katılımın çok yüksek olduğu Mad World zirvesinde aralarında komedyen ve kampanya sahibi Ruby Wax ve BBC’den Kate Silverton’un da bulunduğu yüksek profilli konuşmacılar sunum yaptı. İşyerinde ruhsal sağlığın bozulmasıyla mücadele edilmesini sağlayacak en son teknoloji hakkında bilgi verildi. Zirvede iletişimlere, uygulamalara ve öz yönetime odaklanılmasına rağmen mevzuatın rolü üzerinde durulmalı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve CIPD’den (Personel ve Gelişim Enstitüsü) Peter Cheese ve Mind’dan (Zihin Sağlığı Kurumu) Paul Farmer’in ruh sağlığı konusunun son 10 yıl içindeki yolculuğunu tüm detaylarıyla özetlediği zirve, ruh sağlığı günü havasında gerçekleşti. Zirvede, gün ışığına çıkmamış ‘sessiz bir devrimin’ habercisi neşeli ve ileriye dönük bir enerji hakimdi.

Zirve Ian Stuart (HSBC BK Bankası) ve Dame Carol Black’in (NHS İngiltere’de uzman sağlık ve iş danışmanı) açılış konuşmasıyla başladı. Stuart, fiziksel engellerden menopoz gibi sağlık durumlarına kadar hayatlarında muhtelif zorluklar barındıran çalışanların HSBC’de başarılı olmasını sağlamaya yönelik girişimlerden ve bu bağlamda çalışanları kendilerini ifade etme konusunda teşvik eden ilgiye dayalı ve proaktif bir kültür oluşturulmasından bahsetti.

BITC’den (Business in the Community) Louise Aston yaptığı yeni araştırmayı sunarak mali refaha ulaşmanın giderek zorlaştığını ve çalışanların yaklaşık %50’sinin konuşmak konusunda zorlandığını ifade etti.

Bu sessizlik kültürü Peter Cheese (CIPD), Paul Farmer (Mind), Fiona Cannon (Lloyds), Dr Wolfgang Seidl (iş sağlığı danışmanı) ve Ruby Wax (komedyen ve Frazzled Café’nin kurucusu) ile yapılan bir açık oturumun bağlamını oluşturdu.

Farmer işverenlerin artık ruh sağlığının sınırlarını zorlamaya başladığını vurgulayarak “İnsanlar ağızlarını açmaya korkuyor ama konuşmazlarsa yardım da alamazlar” diyerek gerçekçi bir tavır sergiledi. Cannon, kurulun değişim yaratmadaki rolüne ve Lloyds’un çalışanları hedefler üzerinden ölçmeye dayalı performans sistemini değiştirerek yöneticilerin “yargılamadan dinlemesini” nasıl sağladığına dikkat çekti.

Seidl, ruhsal sağlık ürünleri ve hedefleri (“Hangi tanımı kullanıyoruz?”) konusunda gereken özenin gösterilmemesinden ve sorunların altında yatan asıl nedenlere inilememesinden duyduğu kaygıyı dile getirirken Cheese ise söylediği şu sözlerle İK alanındaki riyakarlığa dikkat çekti: ”Çalışanların en önemli varlığımız ve kaynağımız olduğunu söylüyoruz. Ama sonunda para her şeyden önemli oluyor.” Son olarak Wax, beyin biliminin çalışanları ekonominin altında tutan, her alana yayılmış bir kültüre karşı durmadaki rolünü vurguladı.

Oturum, sağlıklı kalmaya yönelik birkaç pratik ipucuyla sona erdi: “kendini eğit” (Wax), “daha çok uyu” (Cheese), “yatak odasında tv, tablet gibi elektronik alet bulundurma” (Seidl), “akşam 8 sabah 8 arasında ve tatil günlerinde işle ilgili e-postalarla ilgilenme” (Farmer) ve “tatil günleri iş telefonunu kapat” (Cannon).

Ruh sağlık ile telefon ve ekranlı ele

ktronik aletler arasındaki ilişkiler, tıpkı ruhsal sağlık konusunda insanları bilgilendirecek yeni teknolojiler hakkında konuşurken olduğu gibi dinleyicileri bir anda canlandırdı.

Günün geri kalanında yetenek yönetiminden önleyici liderliğe sektör bazlı girişimlere ve gelecekteki duruma kadar ruh sağlığı konusunun tüm yönlerinin konuşulduğu dört seminer yapıldı. BBC’den Kate Silverton Mad World anket sonuçlarını sunarken kendi deneyimlerinden yararlanan genç haber yapımcısı Laura Hearn ile konuştu. Birkaç sonuca bakıldığında 18-30 yaş arasındakilerin üçte birinin, 60 yaş üzerindekilerin ise tamamın ruh sağlığı hakkında konuşmak istemediği ve bu konuda bir nesil ayrılığı olduğu görülmektedir. Kişiselleştirilmiş refah planına talep giderek artmakta ve çalışanların %54’ü bunu desteklemektedir. Kate, bunun önemli bir işe alım talebi haline geleceğini düşünüyor.

Kişiselleştirme, çalışanların ve kurumların işyerinde ruh sağlığı konusunu ele almasına yardımcı olacak bir dizi yeni uygulama ve platformun sergilendiği ‘dragons’ den’programının ‘TechTalk’ sezonunun bir özelliğiydi. Konuşmacıların çoğu psiko-fiziksel semptomları gerçek zamanlı olarak izledi ve seçilen bir oturumda her bir sunumla ilgili görüşlerini paylaştı. ‘Makine öğrenimi’ ve ’avatarlar’ ile ilgili etkileyici konuşma ile geleceğe kısaca bir göz attık yine de bireysel gizlilik ve bakım yükümlülüğü gibi eski konular bir süre tartışılacak gibi duruyor.