DAHA İYİ VERİ VE İNSAN KATILIMI İSTİHBARAT İÇİN BULUNMAZ BİR FIRSAT

Evrensel Güvenlik Güvencesi

(Universal Safety Assurance), yüklenici güvenliğini arttırmaya yönelik bir adım olan blockchain teknolojisini kullanarak, karşılıklı uyumluluk bilgilerini paylaşmak için yeni bir yaklaşım.

İşle ilgili kazaları ve yaralanmaları önleme yeteneğiniz olsaydı ne yapardınız?

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 2017 yılında dünya genelinde 2.78 milyon çalışan hayatını kaybetti, ki bu sayı her gün 80 ölümcül jumbo jet uçak kazasına eşdeğer 374 milyondan fazla kişi ise ölümcül olmayan bir şekilde yaralandı. Şaşırtıcı olan ise, küresel işletmelerin her yıl güvenlik protokolleri ve risk değerlendirmeleri, yöntem bildirimleri ve güvenlik eğitimi gibi karmaşık yönetim sistemlerini uygulamak için milyarlarca dolar harcıyor olmasına rağmen, tüm bu ölüm ve yaralanmaların hala gerçekleşiyor olması.

Uygulanan tüm yöntemlere rağmen, insanların, özellikle yüklenicilerin ve tedarik zincirindeki diğer dış paydaşların, güvenlik konusundaki itibarını doğrudan yaptıkları işlerle bağdaştırmak için yeterli güvenlik güvencesi veya yolu bulunmuyor. Bağlanabilirliğin yükselişi, bilginin daha iyi kullanılması için dev bir adım atmaya yardımcı olabilir.

Bu sadece ahlaki bir problem değil, aynı zamanda gerçek bir mali problem. Yalnızca Birleşmiş Milletler’de, işyeri yaralanmalarının yıllık 15 milyar £ maliyeti olduğu tahmin ediliyor ve bu sadece doğrudan maliyetler. Daha endişe verici olan ise, 2009’dan beri bu trendlerin herhangi bir düşüş eğilimi göstermemiş olması ve o zamandan beri aşağı yukarı aynı kalması.

Tutarsız sistemler, güvenlik performansının görünür olmaması ve bireylerin sahip olduğu haklardan mahrum bırakılmaları arasındaki uçurumu kapatmanın bir yolu olmalı.

 

Uyumluluk bilgilerini paylaşmanın güvenin maliyeti

 Eğer o kadar kolay olsaydı, herkes en baştan işini doğru şekilde yapardı. Maalesef, gerçek hayatta durum böyle değil. Dış paydaşlar arasında bilgi paylaşımı, katılan tüm taraflar için gerçek bir yük olmaya devam ediyor. Güvenin maliyeti gün geçtikçe artarken, bilişim teknolojileri sistemlerinin karmaşıklığı azalmıyor.

Tedarik zincirinin kritik güvenlik bilgilerini paylaşabilmesi için ortak bir dil yaratmanın bir yolu var mı? Peki ya farklı kuruluşlar uyumluluk bilgilerini karşılıklı olarak paylaşmak için birbirlerine güvenseydi?

 

Güvenlik ve çalışan katılımı

 Süreç temelli güvenlik yönetiminin haricinde, son yıllarda güvenliğin sadece işaret kutucukları ve güvenlik sistemleri ile ilgili olmadığı kabul edildi; güvenlik programları tek başına tüm işin altından kalkamıyor.

Buna rağmen, bu zamana kadar bir alternatifin uygulanması genellikle şans eseri olarak meydana geldi. İşyeri güvenliği, işi yürüten insanların, kendi ve etrafındakilerin güvenliğinin sorumluluğunu tam olarak üstlenmelerinden geçiyor.

Teknoloji, tutarsız sistemlere sahip parçalı endüstrilerde gerçek zamanlı güvenlik güvencesi sağlayabilir.

Başka bir deyişle, bireylerin kendi güvenlik itibarlarına sahip oldukları, hem doğrudan hem de dolaysız emeği içeren gerçekten katılımcı bir iş gücü, hem güvenlik itibarının iyileşmesine yardımcı olur, hem de bu itibarı işverenden işverene taşıyabilir. Bu da, veri sahipliğini ve katılımcılığı olması gereken yere taşır; ön safta bulunan iş gücüne.

Elbette güvenlik süreçleri her zaman gerekli olacak, ancak yakın bir zamanda, örneğin, aşağıdaki soruların cevaplarının bilinmesini mümkün kılacak “bağlı” formatta var olacaklar:

Güvenlikle ilgili faaliyetler sırasında kişiler kendini ne kadar faaliyete adıyor?

Kişiler iş arkadaşlarıyla ne kadar yakın?

Olumlu güvenlik davranışları sonucunda sorumluluk sahibi, mesul ve ödüllendirilmiş hissediyorlar mı?

Bu, yukarıdan aşağıya güvenlik yönetiminden, aşağıdan yukarıya emniyet güvencesine geçen ve bugün yalnızca blockchain teknolojisinin ortaya çıkmasıyla mümkün olan bir dünyayı tanımlıyor.

 

Güvenlik sigortası için yeni teknolojiler

Sanayi, 18. yüzyıldaki makineleşmeden, seri üretime ve ardından bilgisayarlaşmaya doğru evrimleşirken, bir kez daha yeni bir bozulma dalgasına tanık oluyoruz: 4. Sanayi Devrimi ve bağlanabilirliğin artması.

‘Akıllı’ her yerde – akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı binalar ve akıllı cihazlar. Güvenlik yönetimi ve özellikle güvenlik sigortası artık blockchain teknolojisi ile yeni bir etkinleştirme çağına girerek dev bir adım atabilir.

Daha önceki kağıt temelli süreçleri dijitalleştirmek, bu evrimin yalnızca başlangıcı. Şu anki odak noktası, yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri gibi “akıllı” dijital dünyanın bu farklı bileşenleri arasında gerçek bir sinerji geliştirmek.BeSure Network gibi amaca yönelik geliştirilen platformlar ve uygulamalar, şirketlerin işleri daha hızlı, daha temiz, daha ucuz ve önemli ölçüde iyileştirilmiş verimlilikle yapmalarına olanak sağlayacak.

Daha da önemlisi, emniyet zincirinin tüm unsurları bağlanabilir, koşullu mantık ve yapay zeka kullanılarak otomatik hale getirilebilen ve değişmediğinde, açık dağıtılmış bir ağ üzerinde güvenli bir şekilde saklanabildiğinden, yakın gelecekte işyeri güvenliği güvencesi üzerindeki etki olacak.Blockchain teknolojisinin maksimum potansiyelini keşfetmek için Yeni Nesil Çalışan Katılımı, Ödül ve Tanınma ağını incelememiz lazım.

 

Evrensel Güvenlik Protokolü

Blockchain teknolojisi, paydaşların güvenlik ve kalite güvencesini yönetmek için bir çözüm olarak ortaya çıktı. Blockchain, sağlık ve güvenlik uygulamalarının ilişkili risklerini daha iyi yönetmeye yardımcı olabilir ve gerçek zamanlı performans görünürlüğü ile istihbarat sağlayabilir.

Maksimum potansiyeli keşfetmek için aşağıdaki boyutlara da bakmak gerekiyor:

Yeni Nesil Çalışan Katılımı, Ödül ve Tanınma (ağ)— bireysel güvenlik pasaportu ile bireysel güvenlik itibarı ve bilgi birikimi inşa etme amaçlı açık dijital ağ ve çalışanları çalışma ortamlarına bağlayan sosyal bir hizmet programı.  Bu, kişilerin, güvenlik kültürüne sağladıkları bireysel katkılar karşılığında, güvenlik itibar puanı toplayarak, güvenlik itibarına sahip olmalarını ve tanınmalarını sağlayacak ve kişileri güvenlik itibarı konusunda teşvik ve motive edecektir.

Evrensel Güvenlik Güvencesi Protokolü (platform)— Blockchain teknolojisini mevcut çevre, sağlık ve güvenlik yazılımı ile birlikte kullanarak, Blockchain Network üyeleri şirket içi daha iyi işbirliği ve daha yüksek verimlilikten önemli ölçüde faydalanır. Uyuşmazlıkların çözümü veya sigorta görüşmeleri esnasında, kritik güvenlik verilerini tüm gizlilikle paylaşabilir, katılan tüm taraflar için zaman ve para tasarrufu sağlayabilirler.

Akıllı Güvenlik Hizmetleri (hizmetler) — nihai amaç, uyumluluk bilgilerini ve denetleme yollarını doğrulamak ve organize etmek, daha sonra olayları daha olmadan tespit etmek ve önlemek için Yapay Zekayı uygulamak, itibar hasarına karşı koruma sağlamak ve potansiyel olarak insanların hayatlarını kurtarmaktır.

Blockchain Network üyesi olan kuruluşlar için iş olurluk önerisi, üçüncü tarafların sağlık ve güvenlik prosedürlerinden performansın gerçek zamanlı görünmesine, süreçte ve insan uyumunda anormallikleri hızlıca bulmaya ve dünya çapında çalışanların davranışlarını etkileme yeteneğine dayanıyor.

Önemli sağlık ve güvenlik zorunlulukları olan güvenlik ve işletme profesyonelleri için, tutarsız sistemlere sahip parçalı endüstrilerde gerçek zamanlı güvenlik güvencesi sağlıyor. Çalışanları çalışma ortamlarına bağlayan, güvenlik kültürüne bireysel katkıları için güvenlik itibar puanı şeklinde güvenlik itibarına sahip olmalarını ve geçerlilik kazanmalarını sağlayan sosyal bir hizmet programı.

Özetle, daha iyi veri ve insan katılımı istihbarat için bulunmaz bir fırsat. İşle ilgili kaza ve yaralanmaları daha olmadan önce tespit etmek ve önlemek mümkün. Bunu başarmak için, kritik güvenlik

verilerini ve karşılıklı uyumluluk bilgilerini paylaşmak için çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçilerle güven oluşturduğunuzdan, bireylerin güvenlik itibarının sorumluluğunu üstlendiğinizden ve tüm tedarik zinciri çapında riske maruz kalmanın kontrol altına alınmasını sağlayın. Ve son olarak, riskleri tahmin etmek ve uyumluluk sorunlarına karşı tetikte olmak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullandığınızdan emin olun.

 

Gelecek için

Dijital dönüşüm dünyasında, Blockchain’in getirdiği yeni teknoloji alanını kullanarak, güvenlik güvencesi ve çalışan katılımı ile ilgili en iyi fikirleri bir araya getirme ve güvenlikle ilgili görünürlük, mülkiyet ve eylemde anlamlı bir değişim sağlama fırsatına sahibiz.

 

 

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.