Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal ile Röportaj

Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal:

“Lojistik ve limancılık sektöründe ilham vermeye, önder olmaya devam edeceğiz”

 

Safety Management Türkiye: Firmanızın kuruluşunuzdan, faaliyet amacından bahseder misiniz?

Serdar Erçal: 1973 yılında Borusan Holding bünyesinde grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla kurulan şirketimiz, 2000 yılında deneyim ve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunmak ve sınırlarını aşmak için Borusan Lojistik adıyla ‘entegre lojistik sağlayıcı” olarak yeniden yapılanmıştır. Güçlü finansal yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal altyapısıyla kısa zamanda sektör lideri konumuna gelmiştir. 1984 yılından bu yana Borusan Lojistik hizmet portföyünde bulunan limancılık hizmetleri ise, 2007 yılında Borusan Lojistik’in dört stratejik iş alanından biri olarak konumlanmış ve bu tarihten itibaren Borusan Limanı ayrı bir iş ünitesi yapısı ile yönetilmeye başlamıştır.

 

Safety Management Türkiye: Firmanızın misyonu nedir? Bu doğrultuda yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir?

Borusan Lojistik: Borusan Lojistik olarak tedarik zincirine stratejik değer katma misyonu ile hareket etmekteyiz. Bu kapsamda Gemlik’te, stratejik bir konuma sahip Borusan Limanı’na yaptığımız yatırımlar ve konusunda uzman, deneyimli kadromuz ile dünya standartlarında hizmet vermekteyiz.

 

Safety Management Türkiye: Üretim kapasiteniz, çalışan sayınız var ise ihracat ile ilgili bilgiler paylaşır mısınız?

Serdar Erçal: Konteyner, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro, PCC, liman ve terminal hizmetleri veren limanımız, bugün yıllık 5 milyon ton genel kargo, 450 bin TEU konteyner ve 350 bin adet araç elleçleme kapasitesine sahiptir.

Borusan Limanı’nda, 635 m lineer yanaşma yeri, 14,5 m su derinliği ile Super Post-Panamax tipi konteyner gemilerine dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Yüksek teknoloji ekipmanlarıyla yüksek elleçleme hızlarına ulaşılan Borusan Limanı’nda, ana gemilere 90 kont/saat servis seviyesinde hizmet veriyoruz. Feeder gemileri için de bölgedeki en geniş imkanlara sahip tesisimizde 200 m ve üzerinde 5 ayrı yanaşma yeri alternatifi sunuyoruz. NAVIS SPARCS N4 yazılımı ile müşterilerimizle entegre bir yapıda çalışarak tüm konteyner, terminal sahası ve rıhtım operasyonlarımızı bütünleşik planlanıyor ve yönetiyoruz. Bugün 1800 metreye yaklaşan rıhtım uzunluğumuz, 465 bin metrekarelik terminal alanımız ile Güney Marmara, Kuzey Ege ve Batı Anadolu’dan gerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerine önemli katkılar sunuyoruz.

Safety Management Türkiye: Mevcut ülkeler ve hedeflenen hedef pazarlar nerelerdir?

Serdar Erçal: Müşterilerimize katma değerli hizmetler sunma hedefiyle müşteri odaklı, yerel talep ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde çalışmalarımızı sürdüren birimimiz, uluslararası taşımacılık hizmetini güçlü acente bağlantısı ile Türkiye’nin tüm limanlarından tüm dünya limanlarına entegre şekilde sunmayı hedefliyoruz.

 

Safety Management Türkiye: Çalışan profiliniz hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Serdar Erçal: Çalışanlarımız, kurum değerleri ile hareket eden ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayarak performans farkı yaratan, konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Özellikle kadın çalışanlarımız sahada İş Makinası Operatörü, Puantör, Konteyner Planlama Elemanı vb. gibi görevlerde çalışmakta olup liman farklı birimlerinde görev almaktadır. Çalışanlarımız mesleki yeterlilik kurumu tarafından akredite olmuş kuruluşlardan zorunlu mesleki belgelerini almış uzman kadrolardan oluşmaktadır.

 

Safety Management Türkiye: Firmanızın İSG alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yenilikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Serdar Erçal: Liman operasyonlarını içeren toplamda 4 adet gerçek simülatör, 20 tane sanal gerçeklik videolarını içeren, İSG karikatürü ve tehlike avcısı gibi çeşitli argümanları içeren iş sağlığı ve güveliği simülasyon & eğitim merkezi kuruldu. Belirli periyotlarla ve iş başı eğitimleri bu simülatörler sayesinde İş sağlığı ve güvenliğinin önemi görsel ve işitsel olarak çalışanlara iletilmektedir. Bu durum, çalışanlarımızın iş sağlı ve güvenliği konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve operasyonları bu bilinçle gerçekleştirmelerini, iş kazalarını önlemek adına çok önemli bir rol üstlenmiştir. Limanımızdaki tüm operasyonların 360 derece VR sanal gerçeklik videoları çekilmiş olup çalışanlarımız eğitimde izlemektedir. Bu videolar sayesinde operasyonda doğru pozisyonda çalışmaları gerektiklerini kendi gözleriyle görmektedirler. Liman operasyonlarını gösteren bir karikatür çalışmasındaki yanlışlar bulunup, doğrularının ne olduğu görüşülmektedir. Eğitim sonunda çalışanlarımızın karışılacağı tehlikeler ile ilgili nasıl tedbir alınması gerektiği hakkında akılda kalıcı ve interaktif eğitim sağlamış oluyoruz.  Ayrıca operasyon esnasında tamamen güvenli çalışıp çalışmadıkları iki yıl önce kurulan iş güvenliği tekniker ekibimiz tarafından 3 vardiyada da gözlemlenmektedir.

Safety Management Türkiye: British Safety Council 61. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) gösterdiğiniz başarılı performans hakkında neler söylemek istersiniz? Ödülün size ve sektöre olan katkısını nasıl tanımlarsınız?

Serdar Erçal: Bu ödülle Borusan Lojistik olarak sadece Lojistik sektöründe öncü değil İş güvenliği konusunda da öncü olmanın gururunu yaşamaktayız. Tüm Borusan lojistik çalışanlarımızın, çalışma hayatlarını en iyi hale getirme isteğiyle ile çıktığımız bu yolda kurduğumuz güçlü iletişim ve beraberliğin sonucunda bugünkü başarılarımız ortaya çıkmıştır. Başarımızın böyle bir ödülü eklemek lojistik ve limancılık sektöründe bizleri örnek alan birçok firmaya ilham verecek ve bu alanda da önder olmaya devam edeceğiz.

 

Safety Management Türkiye: İSG sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Serdar Erçal: İş kazaları, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil ister gelişmiş ister gelişmekte olan ülkelerde büyük sosyo-ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ancak son yıllarda alınan etkin önlemlerle, gelişmiş ülkelerde iş kazaları sürekli olarak azalmaktadır. Alınan tedbirler işyeri örgütlenmeleri, riskli sektörler, genç-kadın gibi özel gruplar ile küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine odaklanmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuat, teşvik uygulamalarıyla desteklenmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları başlamıştır. Uyum sürecinin önemli başlıklarından biri de iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki etkinliğin arttırılması için, yüksek risk altındaki sektör ve çalışan grupları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik özel tedbirler alınması gerekmektedir.

 

Safety Management Türkiye: Firmanızın sektördeki konumunu nasıl tanımlıyorsunuz? Sektörünüz hakkında bilgi verir misiniz?

Serdar Erçal: Borusan Limanı olarak 3 farklı iş kolunda aynı anda hizmet verebilme gücümüz bizi hem rakiplerimizden ayırıyor hem de operasyonel ve ticari alanlarda esneklik sağlıyor. Yapmış olduğumuz yatırımlar, kullandığımız bilgi sistemleri, süreç yönetimi yaklaşımlarımız ile bölgemizdeki limanlar içerisinde en etkin liman olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu etkinliğimiz hem Borusan Limanı olarak bize hem de müşterilerimize avantaj sağlıyor.

 

Safety Management Türkiye: 2018 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2019 yılı ve geleceğe dönük beklentileriniz nelerdir?

Serdar Erçal: Özelleştirmelerin de etkisiyle limancılık sektörü son 10 yıldır ciddi bir büyüme gösteriyor. Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner hacmi 2017 sonunda ilk kez 10 milyon TEU’nun üzerine çıktı ve ülkemizin dış ticaretinin yüzde 90’ından fazlası deniz yolu ile gerçekleşiyor. Borusan Limanı olarak biz de bu büyümeye paralel olarak büyüyoruz.  Konteyner işimizde önümüzdeki dönem için de pazarda mevcut müşterilerimiz ile birlikte büyümeye devam edeceğiz. Onlara sağladığımız ekipman, alt yapı ve operasyonel performans seviyelerimiz ile iş hacmimizi, bölgemizin büyümesiyle paralel şekilde ilerletmeyi hedefliyoruz.

Araç parkımız sektörde güçlü olduğumuz bir başka alandır. Türkiye ihracatının ana kalemlerinden birisi olan otomotiv sektörü, dış ticarete yönelik otomobil elleçleyen limanlar için oldukça büyük öneme sahip. 2018 yılında yaşanan Türkiye toplam üretim, ihracat ve ithalatında yaşanan daralma Borusan Limanı olarak araç elleçleme kategorisindeki hacmimizin 2017 yılının bir miktar altında gerçekleşmesine neden oldu. Ancak bu durumdan Gemlik Bölgesi içerisindeki pazar payımızı koruyarak çıkmayı başardık. Araç parkındaki güçlü konumumuz devam edecek. Önümüzdeki yıl için de hem ithalat tarafında hem de üretim tarafında pazarın kendini toplayacağını ve özellikle bölgemizdeki otomobil üretici firmaların yeni model üretimlerini devreye alarak üretimlerini ve ihracatlarını artıracaklarını öngörüyoruz.

Genel Kargo operasyonlarında ise yüzde 87’nin üzerindeki pazar payımız ile Gemlik Bölgesi’ndeki ithalatı ve ihracatı gerçekleşen demir-çelik ürünlerin çok büyük kısmını limanımızdan elleçliyoruz. Otomotiv sektöründe bu yıl yaşanan ve yukarıda bahsettiğimiz daralma otomobil üreticileri için hammadde tedariki yapan genel kargo müşterilerimizin de hacimlerini etkiledi ancak özellikle Borusan grubunun kaldıraç etkisiyle 2018 senesinde mevcut pazar payımızı bu segmentte de korumayı başardık. Önümüzdeki dönemde de bu faaliyet alanında güçlü konumumuzu korumayı bekliyoruz.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.