Ağustos Ayına Özel Kitap Önerileri

Toksikolojik Çevresel ve Endüstriyel Afetler, Doç. Dr. A. Handan Dökmeci

Tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik, beslenme, diyetetik, gıda mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği, ziraat mühendisliği, spor akademileri, çevre bilimleri, kimya, biyoloji, acil yardım ve afet yönetimi gibi birçok alanı kapsayan, üniversitede bir bilim dalı olan, toksikoloji biliminin önemi günümüzde yadsınamaz bir boyuttadır.
« Toksikolojik Afetler » kitabımızın bu ilk baskısında multidisipliner çalışma alanına sahip toksikoloji biliminin önemli konuları ile
çevresel ve endüstriyel afetler özetlenerek ele alınmıştır. Kitabımızda toksik maddelerden kaynaklı afetler ve bu afetlerin çevre ve insan üzerindeki toksik etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde Afet tanımı ve afet sınıflandırmasına yer verilmiştir. İkinci bölümde
toksikoloji biliminin prensipleri, toksik etki, etkileşimler, toksisite kavramı, zehirlenmeler ve zehirlenme şekilleri hedef kitle’nin faydalanabileceği şekilde özetlenmiştir. Üçüncü bölümde çevresel ve endüstriyel afetler ve bu afetlere neden olan toksik maddeler, dördüncü bölümde ise risk değerlendirmesi ve risk yönetimi ele alınmıştır.
Toksikolojik Afetler kitabımızın hedef kitlesi; tıp, eczacılık, veterinerlik, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakülteleri, ayrıca çevre bilimleri,
kimya, biyoloji, iş sağlğı ve güvenliği, gıda ve ziraat mühendisliği ve farklı diğer disiplinlerdeki lisans ve lisansüstü öğrencileri ve farklı kökenlerden profesyonel kişilerdir.

 

Afetlerle Kalkınma, Murat Tiryakioğlu

Sağlam KOBİ, UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, ABD Ticaret Odası Vakfı ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ortaklığında, KOBİ’lerin afete hazırlık sürecinin ve afet direncinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sağlam KOBİ, firmaların, afetlere
karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. 2011 yılında yaşanan
Van Depremi sonrasında hayata geçirilen bu proje, eğitimler, çalışan gönüllü programı ve çevrimiçi araç kiti ile firmaların karşılaşması
muhtemel tehlikelere karşı çalışanlarını, ürünlerini, verilerini ve markalarını korumaya yönelik adımlar atmalarını sağlamaktadır.
Afetlerle Kalkınma Platformu Afetlerle Kalkınma Platformu, Afet Bilinci Derneği’nin düşünce platformu olarak kurulmuş ve ‘Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler’ başlıklı bu kitabı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu platformun amacı, iktisadi kalkınma sürecinde afetleri dikkate alan bir yaklaşımın benimsenmesine ve bu konu ile ilgili gündem oluşturularak farkındalık artışına katkı sağlamaktır. Platform, bu kapsamda söyleşiler, günlük yazılar ve güncel gelişmeleri herkes için ulaşılabilir kılmayı hedeflemektedir.

 

Kriz ve Acil Durum Yönetimi, Kolektif

Acil durum yönetiminin, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde temel aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarla bağlantılı olarak
bütünleşik yönetim anlayışı, risk yönetimi, planlama, müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon gibi faaliyetler öne çıkmaktadır.
Bu konuların ele alınması amacıyla İçişleri Bakanlığı GAMER ile Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği içinde Antalya’da 22-27
Aralık 2017 tarihleri arasında “Kriz/Acil Durum Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir. Her ilden vali yardımcısı
ile il GAMER müdürünün davet edildiği bu seminere, konferansçı olarak akademisyenler ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
temsilciler katılmıştır. Aslında teori ile pratiğin buluşmasının gerçekleştiği bir toplantı yapılmıştır. Soru ve cevaplarla “etkileşim”
ortamının hâkim olduğu bu seminerde yapılan sunumların derlenmesi ile bu kitap ortaya çıkmıştır.

Çapar, S. (Ed.) (2018) Kriz ve Acil Durum
Yönetimi, Ankara: TİAV.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.