BSC Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi; proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırılması amacıyla tasarlanmıştır.

 • Kaza/olay nasıl meydana gelir?
 • Risk yönetimi konusunda yasal gereklilikler
 • Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak tehlikeleri    tanımlanması
 • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi
 • Risk analiz yöntemleri
 • Riskleri kontrol hiyerarşisi, risk önceliklerinin belirlenmesi
 • Risk kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
 • Düzeltici önleyici faaliyetleri belirlenmesi ve aksiyon planları
 • Bulguların kayıt altına alınması
 • 1 gün
 • İşveren veya işveren vekili
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri
 • İşyerindeki destek elemanları
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar
 • Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.