Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın, çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri risklerin, meslek hastalıkları ve kazaların önlenmesi için  alınması gereken önlemlerin aktarılmasını amaçlar.

  • Çalışma mevzuatı, işyeri tertip ve düzeni
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  • Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri
  • Risk etmenleri ve gerekli tedbirler
  • Elle kaldırma ve taşıma
  • Yangın ve yangından korunma
  • Ekranlı araçlarla çalışma
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  • Güvenli çalışma ortamları 
4 saat
  • Tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.