Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukların öğrenilmesi, yetki ve talimatlar hakkında bilgi sahibi olunması, elektrikle çalışma risklerine dair farkındalık kazanılması, riskleri en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri ve elektrik güvenliği malzemeleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

  • Elektrik enerjisi ve tanımlar
  • Elektrik tehlikelerini önleyici teknik tedbirler hakkında bilgi
  • Onarım ve bakım için kısa sürede, çabuk ve güvenle izlenebilecek yöntemler ve davranış biçimleri
  • Çalışma ortamlarındaki muhtemel mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirler
  • Elektrikle çalışmalarda görev alanlar için yetki, yasal sorumluluklar ve talimatlar
  • Elektrik kazalarının nedenleri
4 saat
  • Tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.