Defansif (Güvenli) Sürüş Teknikleri Eğitimi

Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi; trafikte güvenli sürüş yöntemlerinin öğretilmesi ile ortaya çıkabilecek risklerin algılanması ve bu risklerle ilgili alınacak tedbirlerin aktarılması ile önsezili sürüş yapılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitimde, katılımcıların eksik yönlerini fark etmeleri ve değiştirme isteği yaratmalarıdır. Aynı zamanda trafik kuralları ile araç kullanma tekniklerindeki eksik bilgiler tamamlanır. Amaç sürücülerin her durumda araç hâkimiyetini düşünmelerini sağlayarak, en düşük kaza riski ile araç kullanmaya yönlendirmektir.

  • Trafikte ortaya çıkabilecek riskleri algılamaya yönelik ve bu risklerle ilgili alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler
  • Araç hâkimiyeti,  konsantrasyon, hız ve görüş açısı,
  • Meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi için bilgi ve beceriler
  • Tehlikelerin ne gibi sonuçlar doğurabileceği ile ilgili bilgiler ve güvenlik kültürü
  • Hem sürücünün hem de trafikteki diğer unsurların güvenliğini sağlayıcı bilgiler
  • 1 gün
  • İşle ilgili araç kullanan tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.