İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi; katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak, iş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak, yasal düzenlemeler ve işveren yükümlülükleri hakkında bilgi vermek, çalışma, dinlenme sürelerinin ve ücretli tatillerin düzenlenmesi ile iş sözleşmelerinin feshi gibi idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 4857 İş Kanunu
  • Yönetmelikler
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  • İşveren yükümlülükleri
  • İş kazası ve meslek hastalıklarında hukuksal süreç
  • Taşeron / alt işveren Yönetimi
  • 1 gün
  • Tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.