ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 45001: 2018 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkiklerin nasıl başlatılacağı, yapılması gereken hazırlıklar, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, raporların nasıl birleştirip dağıtılacağı ve takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konularında pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenir.

 • ISO 45001 (ISO / DIS 45001.2) Standardı ve yeni ISO Yüksek Seviye Yapı için çerçeve
 • Bağlam, Liderlik, Planlama, Destek & Operasyon kavramları ve gereklilikler
 • ISO 45001 için geçerli olan yeni ve değişen kavramlar
 • OHSAS 18001: 2007’den ISO 45001: 2018’egeçiş ile gelen önemli değişiklikler
 • Yasal mevzuat
 • Süreç yönetimi ve dokümantasyonu
 • Denetim çeşitleri, uygunsuzluk tanımları,Raporlanması
 • Denetçi sorumluluk ve yetkinlikleri
 • Denetim planlama (soru listesi hazırlama, denetim planı oluşturma)
 • Düzeltici faaliyetler (açılması, değerlendirmesi, takibi, kapanması süreçleri)
 • Belgelendirme ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme
 • ISO 45001’e geçiş süreci ve yapılması gerekenler
 • Grup çalışmaları
 • Sınav*
 • 2 gün
 • ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tetkik etmekten sorumlu çalışanlar, danışmanlar, yöneticiler
 • ISO 45001:2018 ISG Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme veya Bilinçlendirme Uygulama Eğitimini almış olmak.


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.