ISO 45001 Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi

ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi ile; OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e geçiş ile ilgili kritik noktalar, risk ve fırsatları belirleme, liderliğin, yönetimin ve tüm çalışanların rolleri, yeni standardın uygulanmasıyla ve diğer mevcut Yüksek Seviye Yapıdaki standartlarla entegrasyonu konularında, uygulamalı pratik çalışmalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenir.

 • OHSAS 18001: 2007’den ISO 45001: 2018’e geçiş ile gelen önemli değişiklikler
 • ISO 45001 (ISO / DIS 45001.2) Standardı’nın 10 maddesinin ve alt maddelerinin her birinin incelenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Madde şartlarının uygulanmasına ilişkinpratik çalışmalar
 • Riskleri ve fırsatları belirleme
 • İSG liderliği
 • Yönetimin ve çalışanların katılımı
 • Yüksek seviye yapı kavramı
 • Görev ve sorumluluklar
 • Süreç yönetimi
 • Performans göstergeleri 
 • Ölçme ve değerlendirme 
 • Dış kaynak kullanımı
 • Yasal gereklilik takibi 
 • Faaliyet ve performans değerlendirme 
 • İç tetkikler 
 • Yönetim gözden geçirme 
 • Sürekli iyileştirme
 • ISO 45001’e geçiş süreci ve yapılması gerekenler
 • 1 veya 2 gün
 • ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulayacak tüm çalışanlar, yöneticiler, danışmanlar, denetçi adayları, iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesinden ve yönetim sistemlerinden sorumlu tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.