Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi; iskelet-kas sistemi bozuklarına (MSD, musculoskeletal disorders) neden olabilecek tehlikeleri kontrol ederken, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla işyerlerinde ergonomi ilkelerini uygulamak isteyen tüm çalışanlar ve kurumlar için tasarlanmıştır.

 • Ergonomi nedir ve nasıl tanımlanır?
 • Tarihsel Gelişimi
 • Genel anatomik ve fizyolojik bilgiler
 • Sağlık ve güvenlik açısından risk faktörleri
 • Çevre koşulları ve çalışma şekilleri
 • İskelet-kas sistemi hastalıkları ve riskler
 • Duruş, oturuş ve çalışma pozisyonları
 • İtme, çekme, kaldırma ve taşıma yöntemleri
 • Fiziksel ortam-insan sağlığı etkileşimi
 • Ergonomik problemler ve çözüm önerileri
 • Psiko-ergonomi, ergonomi ve psikoloji ilişkisi
 • Bilgisayar bağımlılığı ve ergonomik çözüm önerileri
 • Sağlıklı ofis ortamının temel ilkeleri
 • Literatür ışığında ergonomi alanında güncel gelişmeler
 • Ergonomik, sağlıklı, huzurlu ofis ortamına geçiş
 • 1 gün
 • Tüm çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.