Acil Durum Planlama Eğitimi

Acil Durum Planlama (ERP) Eğitimi; kuruluş içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek acil durum veya afetlerde gereken müdahalenin yapılması, durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, meydana gelen afet durumlarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi, personelin sorumluluklarının öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim; teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Teorik kısmı teknik eğitim alanlarında sunularak, uygulamalı kısmı çalışma alanlarında tatbikat şeklinde yapılır.

 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme
 • Taşıma teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk
 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması
 • Kriz Masası Kurulması
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı
Teorik eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, haberli veya habersiz acil durum tatbikatı yapılacaktır:
 • Güvenli bölgede yangın çıkarılması
 • En az 3 yaralı personel belirlenmesi
 • En az 2 personelin ortadan kaybolması
 • Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.