Kimyasallarla Çalışma Eğitimi

Kimyasallarla Çalışma Eğitimi; kimyasal maddelerle ilgili farkındalığın arttırılması, muhtemel kazaların meydana gelmesini önlemeye çalışmanın yanı sıra insan sağlığı, ekosistem ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, ekosistemlerin ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 • Kimyasallarla İlgili Tanımlar
 • Kimyasal Yönetiminde İşveren ve Çalışan Sorumlulukları
 • Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP/SEA) Yönetmeliği
 • Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS/SDS) Hazırlanması
 • ADR’ye Uygun Ambalaj Kullanılması ve Etiket Hazırlanması
 • Envanter Kayıtlarının Oluşturulması
 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS Yönetim
 • Kimyasalların Depolanması
 • Yaşanmış Olaylar ve Kazalar
 • Kuruluşa Özel Kimyasal Yönetimi Uygulamaları
 • 1 veya 2 gün
 • İş güvenliği uzmanları
 • İşyeri hekimleri
 • Tehlikeli kimyasal kullanan işyeri yöneticileri
 • Üretim süreçlerinde tehlikeli kimyasalların yeraldığı proseslerde çalışanlar


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.