İş İzin Sistemleri (PTW) Eğitimi

İş İzin Sistemi (PTW) Eğitimi; genel iş izni kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, tüm tehlikelerin ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin dikkate alınmasını sağlamak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve korumak için işleri koordine etmek amacıyla tasarlanmıştır.

 • İş izin sistemi tanımı
 • İş izin sistemi önemi ve kapsamı
 • İş sahalarında yapılan faaliyetler
 • İş izin sisteminde sorumluluklar
 • İş izin sistemlerinde kurallar / prosedürler
 • İş izin sistemlerinde denetim / izleme
 • İş izin sistemi temel ilkeleri
 • İş izin formu çeşitleri
 • 1 gün
 • İş izin sistemine tabi olan tüm çalışanlar
 • Denetçiler
 • İş güvenliği uzmanları
 • Süpervizörler
 • Yöneticiler
 • Direktörler


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.