Proses Güvenliği Eğitimi

Proses Güvenliği Eğitimi; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda proses güvenliği kavramlarını ve uygulamalarını aktarmak, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitimde; tehlikeli kimyasal maddelerin kontrolsüz şekilde ortama yayılması, sızması ve bu sebepten olabilecek her türlü patlama, enerji yayılımı, toksik etki, çevresel etki potansiyelinin önlenmesi ve/veya kontrol altına alınması konusunda bilgiler aktarılır.

 • Prosesler ve Temel Kavramlar
 • Proses Güvenliği Tanımı
 • Yasal Mevzuat
 • Seveso, Seveso II Direktifi Gelişimi
 • Kimyasal Proses Güvenliği Merkezi (CCPS)
 • Kritik Sistem Tanımı
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
 • Kimyasal Patlaması ve Yangınlar
 • Proses Tehlikeleri ve Kazaları
 • Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Yaşanan Kazaların Kök Nedenleri ve Kazalara Karşı Alınması Gereken Önlemler
 • Proses Güvenliği Yönetimi (Process Safety Management – PSM)
 • 1 gün
 • Proses güvenliğinden sorumlu tüm çalışanlar
 • Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda çalışanlar
 • İş güvenliği uzmanları
 • Süpervizörler
 • Yöneticiler
 • Direktörler


Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.