Sağlık ve Güvenlik Sisteminin Gözden Geçirilmesi

Sağlık ve Güvenlik Sisteminin Gözden Geçirilmesi (Safety System Review - SSR); sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemlerinizin işletmenizin belirli alanlarında (farklı çalışma  alanları veya departmanları gibi) ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının değerlendirilmesidir. Bu süreç, daha derinlemesine bir denetime hazırlanmak için de ideal bir yoldur.

SSR herhangi bir organizasyonu kapsayacak şekilde, sektöre özel olarak da gerçekleştirilebilir. Başlıca sektörler: Perakende, Sağlık, Üretim, İnşaat ve Tesis Yönetimi.

Bu denetim, çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve etkin uygulamak isteyen tüm kurumlar için tasarlanmıştır. Kapsamlı bir süreç içinde, çevre yönetim sistemlerini detaylı ve objektif değerlendirme gereksinimi olan kurumlar için en uygunudur.

 • Elde edilmiş bilgi birikimini kullanarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • Kurum kültürünün gelişimine önemli katkı ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • Performansın iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma ve dava maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırır.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.
 • Çalışma ortamlarında yönetim sistemlerinin etkinliği konusunda bağımsız inceleme
 • Aksiyon planı tabloları ve iyileştirme önerileri içeren kullanıcı dostu rapor formatı
 • Yönetim sistemlerinde iş verimliliğin en üst düzeye çıkarılması için sürekli destek
 • Çalışma alanları arasında etkin yönetimi karşılaştırmak için fırsat
 • Daha detaylı bir denetim için sağlanması gereken temel gereklilikler
 • Sağlık ve güvenlik standartlarını sürdürmek için uygun maliyetli çözümler
 • Çalışma alanlarında veya departmanlar arasında iyileştirilen standartlar
 • Paydaşlara ve diğer ilgili taraflara sunulan sağlık ve güvenlik taahhüdü
 • Sürekli iyileştirme için yapısal rota

British Safety Council; dünya çapında kapsamlı endüstriyel deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş yönetim sistemi ve standartlar çerçevesinde, önleyici ve koruyucu yangın güvenliği yönetim sistemlerini ve mevcut en iyi uygulama tekniklerini objektif değerlendiren bir denetim modeli geliştirmiştir. 

British Safety Council Yangın Güvenliği Yönetimi Denetimi’nde; kurum ve kuruluşların yangın güvenliği yönetim sistemleri ve ilgili düzenlemeleri derinlemesine incelenir. İşyerlerinde yangın güvenliği yönetiminde kilit yönlere odaklanılır. En iyi uygulamalar doğrultusunda sürekli iyileştirme için yapısal bir yol sunulur. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)”  yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.


Sağlık ve Güvenlik Sisteminin Gözden Geçirilmesi’nde, denetçi, verileri objektif olarak toplayarak kurumun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin tüm alanlarını gözden geçirir.

Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür. 

Kurumun denetim yapılan yönetim sistemi için zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

Denetim Süreci Adımları

 • İlgili belgelerin yerinde incelenmesi
 • İlgili paydaşlarla görüşmeler / toplantılar
 • Operasyonel örnekleme

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Özet rapor
 • Önleyici faaliyetler
 • Farklı çalışma alanları / departmanlar arası performans ölçümü

British Safety Council danışman ve denetçi ekibi; kuruluşların mevcut şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.