Five Star Çevresel Sürdürülebilirlik Denetimi

Five Star Çevre Denetiminde, ISO 14001 gibi yönetim sistemlerinin ve gerekliliklerinin ötesinde, çevre yönetim sistemlerini ve düzenlemelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirerek mevcut olan en iyi uygulama tekniklerine odaklanılır. Müşterilerinize, tedarik zincirinize ve diğer paydaşlarınıza sisteminizin mükemmelliğini kanıtlamaya ve etkin bir kaynak olmanıza yardımcı olur.

Bu denetim, çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve etkin uygulamak isteyen tüm kurumlar için tasarlanmıştır. Kapsamlı bir süreç içinde, çevre yönetim sistemlerini detaylı ve objektif değerlendirme gereksinimi olan kurumlar için en uygunudur.

 • Elde edilmiş bilgi birikimini kullanarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • Kurum kültürünün gelişimine önemli katkı ve çevre yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • Çevre performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma ve dava maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırır.
 • Özel logosu ve sertifikaları ile başarılarınızı ve performansınızı yayınlama imkanı sağlar.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.
 • Prestijli Globe of Honour Ödülü (iyilerin en iyisi)

British Safety Council, dünya çapında kapsamlı deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş çevresel sürdürülebilirlik çerçevesiyle, objektif değerlendirmelere ve mevcut olan en iyi teknik uygulamalara dayalı düzenlemeler yapan “Five Star Denetim Modeli” geliştirmiştir. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)” yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.

 • Five Star Çevresel Sürdürülebilirlik Denetimi’nde, denetçi, verileri objektif olarak toplayarak kurumun çevre yönetim sistemlerinin tüm alanlarını gözden geçirir. 
 • Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür.
 • Kurumun denetim yapılan yönetim sistemi için zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

Denetim Süreci Adımları

 • İSG Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi
 • Yöneticilerin ve çalışanların katılımı / mülakat
 • Saha turu ve denetim
Five Star Çevresel Sürdürülebilirlik Denetim Süreci, aşağıda belirtildiği üzere; 5.000 maksimum puana karşılık gelen ve 51 alt başlıktan oluşan dört farklı bölüme ve beş en iyi uygulama göstergesine (BPI) odaklanmaktadır.

Bölümler
 • Organizasyonel Liderlik, Taahhüt ve Planlama
 • Uygulama ve Operasyon
 • Performans Ölçme ve İzleme
 • Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme

En İyi Uygulama Göstergeleri
 • Liderlik ve taahhüt
 • İlgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı
 • Sürekli iyileştirme, çevre ve sürdürülebilirlik programlarına katılmaya ve uygulamaya yönelik pozitif çevre kültürü

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim özeti (grafiksel performans göstergeleri dahil)
 • Yıldız sınıflandırması ve bölüm puanlaması
 • Gözlemler
 • İyileştirme için tavsiyeler
 • Aksiyon planı tabloları

British Safety Council danışman ve denetçi ekibi; kuruluşların mevcut şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.