Taşeron/Müteahhit Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Taşeron/müteahhit yönetim sistemi danışmanlığı ile, çalışılacak firmaların seçimi, doğru ve etkin şekilde değerlendirilmesi, yapılacak sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken konular, inşaat çalışma alanında çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve yerleşmesi için gerekli uygulamaların planlanması, şantiyelerde tehlike ve risklerin tanımlaması, değerlendirilmesi, alınması gereken önlemleri vb. konuları ele alıyoruz.