Asbest Envanter Raporu Hazırlanması

Ülkemizde 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı, 29 Haziran 2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’lerde yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile asbest üretimi ile kullanımı yasaklanmakla birlikte söküm, yenileme ve bakım işlerinin de sertifikalı uzman personeller tarafından ve yine uzman denetçiler gözetiminde yapılmasını hükme bağlamıştır.

  • Asbest envanter raporunun çıkarılması çalışmaları hususunda önce gözle tarama yapılmasının ardından, asbestli alanların belirlenmesi ve belirlenen alanların envanter raporlarını hazırlıyoruz.
  • Asbest içeriği muhtemelen olan malzeme (cisim) analizi ya da ortam hava ölçümü (örneklemesi) yöntemiyle saha araştırmalarının gerçekleştirilmesini, keşiflerin yapılmasını ve örneklenen numunelerin akredite laboratuvarlarda yapılacak analizlerle asbest envanterinin çıkarılmasını sağlıyoruz.
  • Asbest tespit edilmesi halinde, “söküm, gözetim, karantina, bertaraf ve raporlama” işleri için size destek oluyoruz.