Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

30 Nisan 2013 tarihli  28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere; Patlamadan Korunma Dokümanı işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Aynı yönetmeliğin 10. maddesi gereğince patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmadan önce kuruluşunuzda ayrıntılı olarak inceleme yaparak veri topluyoruz.
 • Patlama risklerini belirleyip değerlendirerek, tehlikeli alanlarla ilgili hesaplama ve sınıflandırma yapıyoruz.
 • Proses şartlarını göz önünde bulundurarak, tehlikeli alanlara göre belirlenen asgari gerekliliklerle ilgili bilgi veriyoruz.
 • Çalışma alanlarının durumu ve cihazların uygunluk kontrolü sonrası, alınması gereken önlemleri belirliyoruz.
 • Havalandırma koşulları, patlamanın etkisinin azaltılması, patlayıcı ortam oluşmasını önleme gibi konularda yol gösteriyoruz.
 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri
 • Kimyasal Madde Üreten, Depolayan Yerler
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları
 • Boya İşlemi Yapılan, Boyahane İçeren İşletmeler
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri
 • Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları
 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri
 • Ham Deri İmalathaneleri
 • Kâğıt Fabrikaları
 • Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.