S.O.S – Safety Orientation Scale

SAFETY – ORIENTATION – SCALE, çalışanların iş barışını, tam iyilik ve verimlilik skorlarını psikometrik olarak test eden, kaza-risk grubunda olan ve/veya psikososyal destek alması gereken personellere ulaşmayı sağlayan çok katmanlı ve bütünleşik bir ölçme ve değerlendirme amacıdır.

  • SAFETY – ORIENTATION – SCALE, bütün çalışanları likert tipi ölçeklerle, kalıtsal ve tanısal olarak test eder.
  • Agresyon Tutumları
  • Davranış Repertuarı
  • Reaktivite Aksiyonları
  • Proaktivite Skorları