ISO 14001:2015 ÇYS Standardı İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi ile; ISO 14001:2015 standardında belirtilen süreçlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve raporlanması, tetkik planlaması, tetkikçide olması gereken özellikler, tetkiklerin nasıl yürütüleceği, tetkik bulgularının raporlanması, paylaşılması ve izlenmesi ile ilgili süreçlerle ilgili uygulamalarla katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenir.

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve yeni ISO Yüksek Seviye Yapı (Annex SL) için çerçeve
 • ISO 14001:2015 ÇYS’nin önemi ve faydaları
 • ISO 14001:2015 terim ve tanımlar
 • ISO 14001:2015 standart gereklilikleri (özet)
 • Tetkik çeşitleri
 • Uygunsuzluk tanımları & raporlanması
 • Tetkikçi sorumlulukları ve yetkinlikleri
 • Tetkik planlama 
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Grup çalışmaları
 • Sınav*
 • 2 gün
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni tetkik etmekten sorumlu çalışanlar, danışmanlar, yöneticiler
 • ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme veya Bilinçlendirme Uygulama Eğitimini almış olmak 

* Eğitimin sonunda yapılacak sınav sonucuna göre katılımcılara “KATILIM” veya “BAŞARI” sertifikası düzenlenir


Ödeme ve taksit seçenekleri için info@dogahse.com adresine mail atabilirsiniz.