ISO 14001:2015 ÇYS Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Bilinçlendirme ve Uygulama Eğitimi ile; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerinin, görev ve sorumlulukların, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuruluşlarda etkin uygulama yöntemlerinin ve kurulu sistemlerin iyileşmesi için proaktif önlemlerin nasıl alınacağı gibi konuların, uygulamalarla katılımcılara aktarılması hedeflenir.

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve yeni ISO Yüksek Seviye Yapı (Annex SL) için çerçeve
 • Bağlam, Liderlik, Planlama, Destek & Operasyon kavramları ve gereklilikler
 • ISO 14001:2015 ÇYS’nin önemi ve faydaları
 • ISO 14001:2015 terim ve tanımlar
 • ISO 14001:2015 standart gereklilikleri
 • Risk ve fırsatlar
 • Görev ve sorumluluklar
 • Süreç yönetimi ve dokümantasyonu
 • Çevresel acil durumlar
 • Genel olarak çevre mevzuatı ve gereklilikler
 • Çevre boyut etki değerlendirme 
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı
 • Etkin çevre uygulamaları ve yöntemler
 • Grup çalışmaları

 • 2 gün 
 • Kuruluşlarında ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve uygulamaktan sorumlu tüm çalışanlar, danışmanlar, çevre mühendisleri, yöneticiler

Ödeme ve taksit seçenekleri için info@dogahse.com adresine mail atabilirsiniz.