YÜKSEK PERFORMANS İÇİN ERGONOMİ

Uluslararası Ergonomi Derneği (IEA) ergonomiyi; bir sistemdeki faktörlerle insan arasındaki etkileşimi anlamakla ilgilenen, bilimsel bir disiplin ve tüm sistem performansı ile insan refahını optimize etmek için teori, ilke, veri ve tasarım yöntemlerini uygulayan meslek olarak tanımlıyor.

Ergonominin amacı yalnızca iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek değil, çalışanların ruhsal ve fiziksel açıdan korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve çalışma ortamının çalışanla uyumlu hale getirilmesini sağlamaktır. Böylece çalışanın hem sağlık, güvenlik ve refah seviyesinin hem de performansının artması hedeflenmektedir.

İşyerlerinde kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının giderek artması ekonomik kayıpları beraberinde getirmektedir. Bu durum sadece bireyleri değil, bir bütün olarak kurumları ve toplumları da etkilemektedir. Bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkmadan önce işe özel ergonomi risk analizlerinin yapılması ve insan üzerinde fiziksel yüklenmeye neden olan faktörlerin tespiti büyük önem taşımaktadır. İşin ve iş istasyonunun sebep olabileceği duruş bozukluklarından, ağır ve tekrarlı yük kaldırmadan kaynaklanan kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemeye yönelik ergonomi risk analizi yöntemleri ile mevcut durumlar analiz edilmektedir. Ağır kaldırma, taşıma, itme-çekme, ekranlı araç kullanımı gibi kas-iskelet sistemini etkileyen faaliyetlerin, ergonomik risklerinin teknik açıdan analiz edilmesi için literatürde yer alan NIOSH, LMM (Bel Omurları Hareket İzleme Monitörü), RWL gibi uluslararası geçerliliği olan yöntemler ve standartlardan yararlanılabilir.

Yapılan iş ve işyeri düzeni, kişi ve ekipman/makineler arasındaki etkileşimler değerlendirilerek, iş düzeni veya iş akışı yeniden tasarlanarak ortaya çıkabilecek bir çok rahatsızlıktan kaçınılabilir ve çalışanların yüksek refah seviyesine sahip olması, yaralanma ve kayıp zamanın azaltılması sağlanabilir. Yapılan araştırmalar, doğru bir iş istasyonu tasarımının işyerlerinde karşılaşılan bel rahatsızlıklarını üçte bir oranda azalttığını göstermektedir.

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan risk faktörlerinin azaltılması için ergonomi önemli bir yer tutmakta olup, basit ve ucuz çözümler sunar. İşyerlerinde yapılan risk analizi ile ergonomik risk faktörleri kontrol edilebilir. Ergonomik risk faktörlerini kontrol etmek için aşağıdakiler yapılabilir:

  • İş istasyonu, makine ve ekipman tasarımı gibi uygun mühendislik kontrolleri yapılmalıdır.
  • Yük kaldırma işlerinde yardımcı ekipmanlar kullanılmalı ve iş alanları temiz tutulmalıdır.
  • Gerekliyse çalışan rotasyonu, daha fazla iş çeşitliliği, artırılmış dinlenme araları gibi yönetimsel kontroller alınmalıdır.
  • Çalışma alanına ve çalışana uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

İşyerinizde ergonomi üzerine yapılacak teknik çalışmalarla, düşük maliyetlerle “işi çalışana uydurarak” verimliliği ve performansı arttırabilirsiniz.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.