Ergonomi Risk Analizi ve Saha Uygulamaları

Ergonomi, işin çalışana uydurulmasıdır. Ergonomi Risk Analizi ile çalışma koşullarının, iş istasyonunun ve çalışılan ekipmanların çalışanın sağlığı, güvenliği ve refahı için yeniden tasarlanması, düzenlenmesi, gerekiyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Kas – iskelet sistemindeki rahatsızlıklar; kaldırma, eğilme, uzanma, itme ve çekme gibi tekrarlı hareketleri içeren işler nedeniyle artabilir. Literatürde yapılmış çalışmalarda; iyi bir iş istasyonu tasarımı, mekanik aygıtlar, doğru oturma ve uygun nesne ağırlıklarının, kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarını ciddi bir oranda azalttığına yer verilmiştir. Risk faktörlerini belirlemede biyomekanik izlemeyle sonuçlanan video gözlemler önemli olup, LMM cihazı ile kolayca yapılabilmektedir.

  • Çalışanların daha çok duruş analizinin öne çıktığı ergonomik risk analizi yöntemleriyle; işin ve iş istasyonunun sebep olabileceği duruş bozukluklarına, ağır ve tekrarlı yük kaldırmadan kaynaklanan kas – iskelet sistemi rahatsızlıklarına yönelik mevcut durumu analiz ediyoruz.
  • Ağır kaldırma, taşıma, itme ve çekme gibi kas – iskelet sistemi açısından sorun oluşturan operasyonların ergonomik risklerinin teknik açıdan analiz edilmesi için uluslararası geçerliliği olan yöntemler kullanıyoruz.
  • Ergonomik risklerin modellenmesi ile Ergonomik Risk Haritası hazırlamanıza yardımcı oluyoruz.
  • Risk analizleri sayesinde verimlilik, sağlıklı iş gücünde artış, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı kayıplarda düşüş, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altında tutulması ve bu verilere anlık erişim konularına destek oluyoruz.
  • LMM Cihazı: LMM (Lumbar Motion Monitor) cihazı, elle malzeme taşıma işlerini yerine getirirken omurilik yüklerini ve zorlanmayı belirleyen, muhtemelen fazla yüklenmeden ve sırtın bel bölgesinin zorlanmasından kaynaklanan ergonomik rahatsızlıkları değerlendiren araçlardan biridir.
  • Elle malzeme taşıma işçilerin kaldırma, öne eğilme, yana eğilme, dönme, ağır yük kaldırma, sabit duruş pozisyonunu koruma veya bu faaliyetlerin kombinasyonunu yerine getirmeyi gerektirir. LMM cihazı iş hareketleri sırasında sırttaki omurlarda oluşan zorlanmaların ölçümü için kullanılır, bu bölgeleri zorlayıcı ürünlerin ve işlerin yeniden tasarlanmasına yardımcı olur.  Çalışanın boyuna ve sırt uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlanan LMM Cihazı kablosuz ve üç boyutlu izleme teknolojisi ile sırt omurlarının hareketlerini ölçer. Cihaz sayesinde elde edilen veriler ile risk faktörlerini belirlemek için modelleme yapılır. Bu modelleme sayesinde hangi unsurların bu riski arttırdığı ve değişmesi gerektiği belirlenir, dolayısıyla iş tasarımı yeniden yapılabilir.
  • LMM cihaz ile, çalışma rutini içinde üç dakika boyunca ölçüm alınır. Ölçüm ve cihazın olduğu yeleğin giyilmesi ve çıkarılması dahil geçen süre 15 dakikayı geçmez. Böylece elde edilen nitel ve nicel verilerle, farklı ölçüm yöntemlerine dayalı hesaplamalar yapılır. Analiz sonrası, uygun iyileştirme önerileri sunularak, önerilen durum için aynı risk analizi çalışmaları tekrarlanır. Daha sonra mevcut durumun ve iyileştirme önerilerinin ergonomik açıdan karşılaştırılması yapılır.
  • Ergonomik risk analizi ve iyileştirme modelinin geliştirilmesi için iş istasyonlarında NIOSH yöntemi de kullanılmaktadır.