SAĞLIK VE GÜVENLİK FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ

AGT Ağaç, SEÇ Yöneticisi Gökhan Celal AKDENİZ ve İnsan Kaynakları Müdürü Recep KENDİRCİOĞLU’na sorduk:

 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yayınlanan kanun ve yönetmelikler sonrasında, ülkemizde faaliyet gösteren işyerlerinin iç organizasyon yapılarında ciddi değişimler ve gelişmeler yaşandı. Gerek organizasyonel değişime öncülük eden gerekse sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin içerisinde yer alan insan kaynakları birimlerinin bu konudaki rolünü AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Recep Kendircioğlu ve SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) Yöneticisi Gökhan Celal Akdeniz ile görüştük.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ülkemize kazanımlarını 3 kelime ile sıralar mısınız?

R.K.: İnsan, disiplin, verimlilik

G.C.A.: Sorumluluk, farkındalık, değer

İşyerlerinde, sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla gerek duyulan temel ihtiyaçlardan kısaca bahseder misiniz?

R.K. Bu noktada şirket yönetiminin SEÇ faaliyetlerini yasal zorunlulukların yanı sıra şirket stratejisinin bir parçası şeklinde konumlandırarak, şirket kültürünün bir parçası haline getirilmesi ve ihtiyaçlar hiyerarşisinin en başında yer alması gerektiğini düşünüyorum.

G.C.A.: Öncelikle kararlı yönetim, doğru organizasyon yapısı ve ‘önce insan’ vizyonu konunun temelini oluşturmaktadır.

Peki şirketinizde bahsetmiş olduğunuz bu temeli oluşturabiliyor musunuz?

G.C.A.: Tüm üretim ve yatırım faaliyetlerimiz bu temel üzerinde ilerliyor. Herhalde ülkemizdeki iş güvenliği profesyonelleri içerisinde şanslı olan birkaç kişiden biriyim.

Sizce iş sağlığı ve güvenliği konusunda İnsan Kaynakları biriminin rolü nedir?

G.C.A.: 2012 yılı sonrası kanun ve yönetmeliklere uygun olarak değişim gösteren işyerlerinde bu değişimin mimarı insan kaynakları yönetimidir. İnsana dokunan kararları, belirlenen kuralları, disiplini ve oluşturulması

planlanan kültürü insan kaynakları yönetimi olmadan uygulamak pek de mümkün olmayacaktır. İnsan kaynakları birimi için ‘Yönetmen’ rolü en uygun tanımdır.

R.K İş Güvenliği söz konusu olduğunda tüm paydaşlar başrolde olmalıdır. Çünkü işin tabiatında insan olan bir süreçte herhangi bir tarafın yan rolde kalması düşünülemez. Yine de bir orkestra şefine ihtiyaç var ise bu İnsan Kaynakları olmalıdır, zira kültürel dönüşümün tetikleyicisi Üst Yönetim ve İnsan Kaynaklarıdır.

Recep Bey, işyerinde İnsan Kaynakları birimi olarak sağlık ve güvenlik faaliyetlerinizin hangi aşamalarında rol alıyorsunuz?

R.K.: Öncelikle şunu tüm samimiyetimle belirtebilirim ki şirkette  SEÇ kültürünü canlı tutmak ve SEÇ Mükemmelliği sağlamak adına maliyet unsurunu bertaraf ederek insana yatırım yapılacak her unsurda İnsan Kaynakları olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekteyiz.  Şirket içerisinde kurulan SEÇ Proje gruplarının yürütülmesi, SEÇ kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Davranış Odaklı SEÇ kültürü yaratmak adına her türlü teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızı desteklemekteyiz. Ayrıca İş Güvenliği, Sağlık ve Çevre kurallarına uyum konusundaki hassasiyetimizi sistemlerimize yansıtmış bulunmaktayız. Bu anlamda “ Fikirbaz “ adını verdiğimiz sistemimiz aracılığı ile SEÇ süreçlerindeki her türlü inovatif fikri değerlendiriyor ve uygulamaya almak ile birlikte çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz.

Gökhan Bey, anlaşılan İnsan Kaynakları birimi ile devamlı olarak ortak çalışıyorsunuz. Peki 2019 yılında sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması adına beraber yapacağınız yeni projeler var mıdır?

G.C.A.: Elbette. Şirket kültürümüz gereği insana dokunan ve farkındalık yaratacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Mesela bu yıl çalışanlarımız arasında gerçekleştirmek istediğimiz ‘Ödüllü İş Güvenliği Bilgi Yarışması’ ve iş güvenliği haftasında gerçekleştirmek istediğimiz Antalya iş dünyasına hitap edecek yüksek katılımlı ‘Üretim Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum’u bunlardan yalnızca iki tanesi. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sağlık ve güvenlik gibi sosyal sorumluluk gerektiren hassas konularda yalnızca şirketimiz çalışanlarına değil, faaliyet gösterdiğimiz geniş coğrafi alandaki her çalışana dokunmayı ve fayda sağlamayı hedefliyoruz.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.