ORGANİK KİMYA’DA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ YOLCULUĞU

Organik Kimya, SEÇ-K Müdürü Bülent UĞURLU’ya sorduk:

Şirketinizin sağlık, güvenlik ve çevre açısından vizyonu nedir?

Organik Kimya olarak Sağlık, Emniyet ve Çevre Vizyonumuz; çevre, iş sağlığı ve güvenliğini süreçlerimizin öncelikli ve doğal bir parçası haline getirerek, şirketimizi sektöründe güvenlik ve çevre kültürü bakımından «örnek ve öncü» konuma getirmektir. Bu vizyon çerçevesinde, iş süreçlerimizde yer alan tüm paydaşların (çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz) işyerlerimizdeki faaliyetleri süresince sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayarak, çevreye verdikleri etkileri ortadan kaldırmak için farkındalığı arttırarak, kültürel dönüşüme entegrasyonları için var gücümüzle çalışmaktayız. Güvenlik kültürü yolculuğumuz, bu çalışmaların çatısını oluşturan en önemli unsurlardan biridir.

 

Güvenlik kültürü yolculuğunuzu bize anlatabilir misiniz? Bu yolculukta neler yaptınız?

Güvenlik kültürü yolculuğumuzun başında, sahada uyguladığımız kontrol tedbirlerinin tek başına yeterli gelemeyeceğinin farkındaydık. Bu süreci sistematik yürütmek adına, öncelikle tüm çalışanlarımızı kapsayan “Güvenlik Kültür Taraması” yapıldı. Tarama sonuçları odak noktaları belirlemek adına çok faydalı oldu. Davranış Odaklı Güvenlik Yönetim Sistemi’nin kurulması ile operatörlerin kendi davranışlarını gözlemlemesi ve güvenli davranış şeklinin teşvik edilmesi, süreci hızlandıran önemli bir faktör oldu. Gözlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan argümanlar, sistemimizde uzun yıllara dayanan veriler vasıtasıyla Organik Kimya’ya özel tasarlandı. Bu nedenle geliştirilen ve çalışanların kullanımına sunulan çıktılar, çalışanlarca hızlı bir şekilde sahiplenildi. Devamında birinci kademe yöneticileri içeren odak grubuna, davranış odaklı güvenlik yönetim sisteminin içselleştirilmesi ve güvenlik geri bildirimleri konusunda gelişim fırsatları için mentorluk programı uygulandı. Yönetimin her platformda verdiği desteği dile getirmesi ve şirket hedeflerine entegre etmesi ile “sahiplenme” arzu edilen seviyeye ulaştı.

 

Peki, bu çalışmalar kapsamında şirketinizdeki iç iletişimi nasıl sağladınız?

Bu süreci tamamlayıcı olarak şirkete özel iletişim kampanyaları tasarlandı. İş güvenliği konularında temel unsurlarımızı içeren hayata bağlayan altın kurallar belirlendi ve genel bir lansman ile tüm paydaşlara tanıtıldı. Film, afiş, kitapçık gibi araçlar kullanılarak, hayata bağlayan kurallarla ilgili hedef kitlelerin farkındalığı arttırıldı. Yine yıllık plan dahilinde her kuralla ilgili ayrı ayrı etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler arasında sanal gerçeklik uygulamaları, yarışmalar, tiyatral çözümler yer aldı. Etkinliklerin interaktif olmasına ve ofis çalışanlarını da kapsamasına özen gösterildi. Hem ön saha personelini hem de ofis çalışanlarını içine alan çözümler, planladığımız hedef kitlelere ulaşılmasını sağladı.

 

Güvenlik kültürü çalışmalarınızla ilgili başka neler söylemek istersiniz?

Organik Kimya’nın inşaa ettiği güvenlik kültürü, çalışan odaklı politikaları desteklerken 2018 yılında elde edilen “Great Place to Work” ve “Top Employer” gibi çalışan anketleriyle düzenlenen başarı ödüllerinin de yapı taşlarından biri oldu. Elbette sahne arkasında bulunan çalışanlarımız, yönetimimiz, tedarikçilerimiz ve iş güvenliği danışmanlığı alanında geniş tecrübelere sahip iş ortaklarımız, bu başarıya inanılmaz katkı verdiler.

 

Bundan sonra güvenlik kültürü yolculuğunuza nasıl devam edeceksiniz?

İkinci bir kültür taramasıyla, gelinen noktayı yeniden analiz etmek ve güncel eğilimleri belirlemek önceliklerimiz arasında. Mevcut iş güvenliği istatistiklerimizi korumak ve çalışanların ilgisini devam ettirecek yeni kampanyalar düzenlemek için güvenlik kültürü yolculuğumuz daha fazla motivasyonla devam edecek.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.