Modern işyerinde sağlık, güvenlik ve refah: konferans raporu

British Safety Council’in her yıl düzenlediği konferansın 11’incisi bu sene 16 Ekim’de Londra TUC Kongre Merkezinde gerçekleşti. Konferansa gelen dinleyicileri karşılayan Lawrence Waterman şunları söyledi: “Güvenlik konusunda ses çıkarırken konu sağlık olunca sus pus olmak kabul edilemez bir durumdur.Bugünün teması sağlık ve refah dengelerinin yeniden kurulmasıdır.”

Lawrence Waterman, hava kirliliği, esnek ekonomi ve Brexit ile ilgili farkındalık ve eylem konusunda düzenlediği konferansta, risk algısı ve yönetiminde büyük bir değişimin gerçekleştiği 90’lı yılların sonu ile günümüzü karşılaştırdı. Waterman konuşmasında şunları söyledi: “Sağlık ve güvenlik anlayışının,  çalışanların beklentilerinin ve çalışanların içinde bulunduğu mesleki uygulamaların önemli ölçüde değiştiği bu dönemi mercek altına alacağız.”

Konferanstaki ilk konuşmacı HSE’de Medikal İşler Genel Müdürü Profesör David Fishwick’ti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştığı zamanlarda mesleki akciğer hastalıklarının sebep olduğu pek çok trajik vakaya da tanıklık eden Fishwick şunları söyledi: “Pek çok kez, işyerinde tehlikeli maddelere maruz kalma sonucunda evinin direğini kaybeden ailelerin acısına ortak oldum”. Fishwick, sağlığımız hakkında konuşmanın hala bir çeşit ‘tabu’ olduğunu ve silika tozunun, asbestin ve diğer tehlikeli maddelerin zararlı etkilerini bilmemize rağmen çalışanların bunlara maruz kalmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca, aralarında 39 yaşında, akciğerleri kireç içinde kalmış bir silikoz hastasının da bulunduğu şok edici birkaç röntgeni bize göstererek şu soruyu sordu: “Ne zaman öğreneceğiz?”

 

Ruhsal sağlık

Ruhsal sağlığın iyileştirilmesi için çalışan Mates in Mind Genel Müdürü James Rudoni, kuruluşun çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaşarak kuruluşun kilit mesajlarından bazılarını pekiştirdi. Rudoni, “İşyerinde ruhsal sağlık hakkında konuşmu-yoruz. Konuştuğumuzda ise iş işten geçmiş oluyor” dedi. Mates in Mind işverenlerin damgalanmayı ortadan kaldırmasına ve çalışanların konuşması için alanlar açarak sorunların birikmesini önlemesine yardımcı oluyor. Bugüne kadar 300 kurum programa kaydoldu ve 216.000 çalışan programdan faydalandı.

Seddon Construction’da sağlık, güvenlik ve çevre sorumlusu Liz Groundland firmanın son güvenlik ve ruhsal sağlık kampanyalarına ilişkin bir örnek çalışma gösterdi. ‘Güvenliği düşün, güvende kal’ işyerindeki karmaşık ortamda akılda kalabilecek basit ve önemli mesajları hatırlatmak için hazırlanmış bir slogandır.

Genç çalışanların intihar ederek yaşamını kaybetmesi de ruhsal sağlık konusunda bir kampanya başlatılmasında hızlandırıcı bir rol oynamıştır. Daha destekleyici ve açık bir kültür oluşturmak için kampanya kapsamında oluşturulan videolara çalışanların depresyon ve üzüntüyle verdikleri mücadeleler konusunda yaptıkları konuşmalara yer verildi. Liz Groundland “Çalışanların ölümü bir çözüm olarak görmemelerini sağlamalıyız” dedi.

Refah: yasalara ihtiyacımız var mı?

Profesör Cary Cooper CBE refah konusundaki tartışmalarla ilgili can alıcı noktaları kısaca özetledi. 39.000 çalışanla yaptığı çalışmasında çalışanların yüzde 28’inin psikolojik veya fiziksel olarak rahatsız olmalarına rağmen işe gittiklerini ortaya koydu. Bu durumla mücadele etmek için işverenlerin doktorların yaptığı gibi sorunları teşhis etmesi ve ardından işle ilgili stres kaynaklarını ortadan kaldırması gerekiyor.

Cary Cooper yaptığı konuşmasında “Çalışanlara masa başında masaj yapmak, uzun çalışma saatleri kültürü, kadın çalışanlar için cam tavan engelleri, esnek olmayan iş düzenlemeleri veya çevresiyle uyum becerisine sahip olmayan bölüm müdürleri için bir çözüm değildir” diye vurguladı.

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin geleceği bir panel oturumunun temelini oluşturuyor. TUC’de kurum hizmetleri başkanı Kevin Rowan işyerlerinde daha fazla güvenlik temsilcisi bulunması gerektiğini savunarak “pozitif bir sağlık ve güvenlik kültürüyle ilgili düzenleme yapmak pek mümkün değildir fakat çalışanların [sorunlarını dile getirebilecekleri] bir ortam oluşturabilirsiniz” dedi. Profesör Cooper daha fazla düzenleme yapmak yerine stresle ilgili rehberlik verilmesi gerektiğini belirtti. Fire Protection Association (Yangından Korunma Derneği) Genel Müdürü Jonathan O’Neill

OBE Jonathan O’Neill OBE, bina ve yangın güvenliği düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin artık kapsamlı olması gerektiğini söyleyerek “Risk tanımı yükseklikle sınırlı değildir” dedi.

Başkan Lawrence Waterman ruhsal sağlıkla ilgili yeni bir yasanın HSE’ye değişim için bir miktar “dinamizm” katıp katmayacağını sordu fakat Fishwick HSE’nin ‘sınırlı kaynaklara’ sahip olduğunu ve sağlık ve güvenlik olayları dururken ruhsal sağlığa odaklanmasını beklemenin yanlış olacağını söyledi. Konferans uygulamasına göre sağlık ve güvenlikle ilgili daha fazla yasaya ihtiyacımız olup olmadığı oylamasına dinleyicilerin yarısı evet yarısı ise hayır şeklinde cevap verdi.

 

Sağlık: sektörün “külkedisi”

Steve Perkins Associates Limited şirketinde liderlik danışmanı sağlık üzerine konuşma yapmayı tercih etti. Perkins yaptığı konuşmasında insanların genellikle toz, gürültü ve duman gibi büyük riskleri, refahı iyileştirmek gibi ‘kolay’ işlerden sonra ele alma eğiliminde olduğunu belirterek “Yoga yaparak silikoz hastalığını yenemezsiniz” dedi.

İşyerinde ölümlerin yalnızca yüzde birinin güvenlikten kaynaklandığını geri kalan yüzde 99’unun hastalıktan kaynaklandığını belirterek görüşünü pekiştirdi.

Tozun içinde çalışanlara toza karşı koruyucu ekipmanlar kullandırmanın ruhsal sağlık ve güvenlik mesajlarından daha zor olduğunu söyleyen Liz Groundland tarafından daha önce de tasvir edildiği gibi Steve Perkins de sağlığı sektörün ‘külkedisi’ olarak adlandırdı.

Günün sonunda tartışmalar şu soruya odaklandı: “işyerinde ruhsal sağlığa odaklanmak genel iş sağlığını ikinci plana mı atmıştı? Tideway’da İş Sağlığı, Güvenliği ve Refah Birimi Başkanı Jennie Armstrong bunun iki bileşenli bir problem olmadığını fakat ruhsal sağlık ile sağlık ve güvenlik riskleri arasında denge kurulmasını gerektiren “büyük bir hareket” olduğunu ifade etti. Vitality Health şirketinde Genel Müdür James Murray şunları söyledi: “Ruh sağlığı temel stratejinin bir parçası haline gelmedikçe bu strateji amacına ulaşmayacaktır” dedi.

British Safety Council CEO’su Mike Robinson etkinliğin yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı. Konferansta ‘hızla değişen ortamda’ ileriye yönelik engeller gözden geçirildi ve Robinson bu etkinlik sayesinde katılımcıların ileriye yönelik engellere hazır hale geldiğinden emindi.