Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu SM Türkiye’ye Anlattı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

“Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli meselelerimizdir”

Diğer taraftan ilimiz dış ticarette de önemli başarılara imza atıyor. 2018 yılında, 28,6 milyar dolar ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 17’si, 48,6 milyar dolar ithalat ile Türkiye ithalatının yüzde 21,8’i Kocaeli’den gerçekleşti. Yine 2018’de 77,1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Türkiye dış ticaretine yüzde 19,7 katkı sağladı.

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 82’si Odamız üyesi ve Kocaeli’de faaliyet gösteriyor. İlk 1.000 büyük işletme içerisinde ise 131 Kocaeli firması yer alıyor.

Kocaeli, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile sanayi disiplinli olarak gelişiyor. İlimizde 14 adet organize sanayi bölgesi, 4 adet teknopark (KOÜ, GOSB, TÜBİTAK Martek ve Gebze Teknik Ün.) ve 2 adet serbest bölge bulunuyor (KOSBAŞ ve TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge). Ayrıca Türkiye’nin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi ile Teknopark sayısı 5’e çıkıyor.

Diğer taraftan Kocaeli hem sanayi, hem de bir liman kentidir. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 adet liman ve iskele bulunuyor. Kocaeli limanlarından elleçlenen yük miktarı yaklaşık 73 milyon ton civarında ve Kocaeli limanı Avrupa’nın ilk 10 limanı içerisinde yer alıyor.

Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için; çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli meselelerdir. Özellikle de kimya, otomotiv, metal, plastik gibi ağır ve tehlikeli sektörler de önemli pay sahibi olduğumuzu düşünecek olursak. İş sağlığı ve güvenliğine bağlı olarak ortaya çıkan büyük endüstriyel kazaların günümüzde tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik sorunları arasında yer aldığını görüyoruz. Her yıl dünyada milyonlarca insanın, iş kazası sonucunda hayatını kaybettiğini ve bunun yanında bildirilmeyen veya eksik bildirilen iş kazalarının bu sayıyı arttırarak mevcut durumu daha da endişeli bir boyuta taşıdığını biliyoruz.

Ülkemizde ise meydana gelen iş kazası ve bu kazalar sonucu hayatını kaybeden kişi sayılarının ne yazık ki yıllara göre arttığı, resmi verilerde görülüyor. Türkiye ve dünyadaki istatistikleri karşılaştırdığımızda, ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Bu sebeple
özellikle bu kapsamda sosyo-ekonomik sorunların en aza indirilmesi amacı ile ilgili Bakanlıklar tarafından çıkarılan mevzuatları Oda olarak destekliyor ve takip ediyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de; hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularını gündemimizde hep ilk sıralarda tuttuk. Bu vizyon doğrultusunda mevzuatların henüz olmadığı yıllarda bile proaktif davranan Odamız bu konularda birçok projeye imza attı.

*1989 yılında APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemini başlattı. Halen devam eden telsiz sistemi projemizde, ağda bulunan ilgili kurumlar ve firmalarımız herhangi bir endüstriyel kaza veya afet anında birbirleriyle kesintisiz haberleşebiliyor.
*İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliği konularında üyelerimize yönelik seminer ve eğitimler organize ediyoruz.
*Bu yıl başladığımız “Afet Ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi” ile de afet konusundaki farkındalıkları arttırmak hedefi ile eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca sanayi kuruluşlarının afet ve acil durum planlarını gözden geçirerek işlevsel bir afet planı oluşturmak için danışmanlık yapıyoruz.

AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden biri olan SEVESO Direktifi konusunda da Oda olarak 2013 yılından beri çalışıyoruz. Bu yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde önemli yükümlülükler getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren en fazla kuruluşun bulunduğu il Kocaeli’dir. Bu nedenle özellikle bu konu ilimizi çok yakından ilgilendiriyor. Biz de Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda liderlik edecek birçok projeye imza atmaktan dolayı
gurur duyuyoruz. Bu kapsamda;

– İlgili Bakanlıklar ile işbirliği içinde birçok bilgilendirme toplantısı ve çalıştay düzenledik.
– AFAD işbirliği ile Odamızda üyelerimiz için 12 günlük kapsamlı SEVESO eğitimini ücretsiz olarak organize ettik. Bu eğitim organizasyonu Odamızın girişimleri ile AFAD tarafından projelendirilmiş ve ilk eğitim ilimizde gerçekleştirilmiştir. Bizden sonra 7 ilde daha söz konusu eğitimler yapılmıştır.
– Odamız bünyesinde kurduğumuz “SEVESO Destek Merkezi”miz ile üyelerimizin indirimli danışmanlık hizmeti almasını sağladık.
– İlgili Bakanlıklar ve bürokratları ziyaret ederek üyelerimizden gelen sorunları ve çözüm önerilerini aktardık ve kamuoyu yarattık.

Bu kapsamdaki çalışmalarımızı 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 1.sini düzenlediğimiz Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi ile taçlandırdık. Bu yıl ise 9-10 Nisan tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin 2.sini organize ettik. “Basınçlı kaplar” ve “dijital dönüşümün proses emniyetine etkileri” gibi yeni önemli konularla kuvvetlendirdiğimiz sempozyum ile daha geniş kitlelere ulaştık. İki gün boyunca yaklaşık bin 500 katılımcının izlediği sempozyumda 3 çağrılı bildiri sunuldu ve 5 oturumda 23 sunum yapıldı. Proses emniyeti alanında ürün ve hizmet sağlayan 70 firmanın stant açtığı Proses Emniyeti Sempozyumu, sektörün tüm taraflarının
buluşma noktası oldu.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.