İzmir Ulaşım Merkezi Trafik ve İş Güvenliği Sorumlusu Mutlu Burak Paksoy ile Sektörel Röportaj

İzmir Ulaşım Merkezi, Trafik ve İş Güvenliği Sorumlusu, Mutlu Burak Paksoy:

SM Türkiye: Kamu sektöründe İSG’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mutlu Burak Paksoy: Kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeyerek özel sektöre örnek olmaları gerektiğine inanıyorum. Belediyelerimizde genellikle insan kaynakları dairesi başkanlıklarına bağlı olan iş sağlığı ve güvenliği şube müdürlüklerinin daha etkin ve verimli sonuçlar üretebilmeleri için yönetim ve organizasyon şeması içinde ilçelerde başkan yardımcılarına,büyükşehirlerde genel sekreterlik yardımcılığı makamlarına doğrudan bağlı olmaları gerektiği kanısındayım.

 

SM Türkiye: İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimlerinizin trafik ve yol güvenliğine bakış açısı nasıl? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyor?

Mutlu Burak Paksoy: Özellikle saha çalışmalarımızda çalışanlarımızın ve kentlimizin sağlığı ile trafik güvenliği önceliğimizdir. Çalışanlarımız ve yüklenici firmalarımız, “Şehir içi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları’na uygun olarak koni ve levhalar dizerek yol güvenliğini sağladıktan sonra imalâtlara başlamaktadırlar. Çalışanlarımıza yol ve trafik güvenliği eğitimlerini verdikten sonra sahada denetimlerimizi düzenli olarak yapmaktayız. Altyapı Koordinasyon Merkezi kontrol personellerimizce kent genelindeki yollarda ve kaldırımlarda altyapı kazı çalışmaları denetlenerek trafik ve yol güvenliğinin sağlanmaması ve çalışmalarda emniyet önlemlerinin alınmaması durumunda maddi ceza kesilmektedir. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’mızda ilkokul çocuklarına trafik güvenliği bilinci aşılanmaktadır.

 

SM Türkiye: Bize ekibinizden bahsedebilir misiniz?

Mutlu Burak Paksoy: İdarecilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz, çalışan temsilcilerimiz, çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve belediye şirketlerimizle uyumlu ve koordineli olarak hem tesislerimizde hem de sahada sağlıklı ve güvenli çalışmalar yapmaktayız.

 

SM Türkiye:  Yol güvenliği ülkemizde henüz çok öne çıkmayan konulardan fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya çok önem verdiğinizi biliyoruz. Bu konu nasıl önem kazandı ve nasıl gelişiyor, paylaşabilir misiniz?

Mutlu Burak Paksoy: Üst yöneticilerimizin iş sağlığı ve güvenliğinin önemini benimsemeleri ve sahiplenmeleri çalışmalarımıza büyük destek olmaktadır. Birim idarecilerimizin insanı, çevreyi ve can güvenliğini ön plânda tutmaları sayesinde önlemlerle ilgili önerilerimiz kabul görmektedir. Üst yönetim sağlık ve güvenlik konusunu sahiplendikçe, çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz de çalışmalarında iş güvenliği kurallarına uyarak kültür oluşmakta ve gelişim sağlanmaktadır.

 

SM Türkiye: Kamuda yer alan diğer kurumlar ve belediyeler ile iş birlikleriniz var mı?

Mutlu Burak Paksoy: Yol ve trafik güvenliği konusunda diğer belediyeler ve kamu kurumları ile iletişim, görüş alışverişi ve istişare halindeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu iş sağlığı ve güvenliği eğitim modülleri çalışmaları, rehber dokümantasyon ve form çalışmaları, İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri, Meslek Hastalıkları Sempozyumu vb. projelerle Türkiye genelinde belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesini ve standartların artırılmasını sağlamaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yapı ve Fen İşleri Komisyonu olarak kamudaki meslektaşlarımızla iş birliği içinde yapım işlerinde bilgilendirme, farkındalık, rehberlik ve dokümantasyon çalışmaları yapmaktayız.  İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşadıkları sorunları değerlendirmek, bu sorunlara yönelik çözümler üretmek ve iyi uygulama örnekleriyle tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla ilçe belediyeleri ve belediye şirketleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini geçen yıl “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Uygulamaları Sempozyumu’nda bir araya getirdi.

 

SM Türkiye: Söz konusu belediyeler olduğunda işin içine ‘toplum güvenliği’ konuları da dahil oluyor. Bu konuda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Mutlu Burak Paksoy:Kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması, çevrenin korunması, erişim ihtiyacının karşılanması, motorsuz ulaşımın teşviki, otomobile bağımlılığın azaltılması, ulaşımda dezavantajlı grupların gözetilmesi, hızlı ve yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi vb. İzmir Ulaşım Ana Plânımızın hedef ve stratejilerinden olup, kentimizin içinde trafik kazalarının da azaltılmasını sağlayarak toplum güvenliğine katkıda bulunulması için çalışılmaktadır.

Türkiye’nin en kapsamlı akıllı trafik sistemi ile kentimizin tüm ana arterleri 24 saat kontrol ve denetim altındadır. Bu kameralar ile emniyet birimlerine de yardımcı olunarak adli olaylar aydınlatılması sağlanmakta ve toplum güvenliğine katkı verilmektedir. Kameralarımızla araçların bulvar ve ana caddelerdeki trafik ihlalleri tespit edilmektedir. Trafik izleme araçlarımız ile ana güzergâhlardaki i trafik kazalarında sürücülere ve yol güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktayız. 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyemiz trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan ‘Önce Yaya’ görselleri sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizmektedir. Ana arterlere yerleştirilen ‘Değişken Mesaj Sistemleri’ ile anlık olarak sürücülere güvenli sürüşleri için de bilgi verilebilmekte ve zaman zaman ise trafik ve yol güvenliği için kamusal mesajlar verilerek farkındalık sağlanabilmektedir.

 

SM Türkiye: Diğer yapmış olduğunuz veya planladığınız yenilikçi çalışmalarınız nelerdir?

Mutlu Burak Paksoy:Sağlık ve güvenlik yönünden olumsuz etkilerinden dolayı tiner bazlı yol çizgi boyası yerine su bazlı yol çizgi boyası trafik ekiplerimizce kullanılmaktadır. Belediyemiz, gün boyu masa başında, bilgisayar karşısında görev yapan çalışanları için “ofis egzersizleri” video uygulaması projesi yürütmüş, her gün basit egzersizleri yapmış, hem zindelik kazanmaları hem de kas ve iskelet sorunlarına karşı basit önlemler alınması sağlanmıştır. Çalışanlarımızın temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, uzaktan eğitim formatında, ofislerinde bilgisayarlardan ve ofis dışında ise cep telefonlarından tamamlamaları sağlamaktadır.  Periyodik yayınlanan e-bülten ile çalışanlarımız sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirerek yaşamlarında farkındalığın ve kültürün oluşturulması sağlanmaktadır. Tehlikeli madde bilgilendirme sistemi etiketleme projesi ile kimyasalların zararlarına çalışanlarımızın dikkati çekilmektedir.

SM Türkiye:  2019’un ilk yarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 hedefleriniz nelerdir?

Mutlu Burak Paksoy: Çalışanlarımız ile kentlimizin sağlık ve güvenliklerini sağlamaya yönelik çalışmalarımızda olumlu sonuç alınmaktadır. Hem çalışanlarımızın hem de kent genelinde çalışmalarımızla sağladığımız trafik ve yol güvenliği önlemlerimiz ile sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

SM Türkiye:  Ülkemizdeki yol güvenliği ile ilgili bize sunabileceğiniz çarpıcı istatistikler var mıdır?

Mutlu Burak Paksoy: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerine göre geçen yıl 1 milyon 229 bin 364 trafik kazası meydana gelmiş, 6 bin 675 kişi yaşamını yitirmiş, 307 bin 71 kişi yaralanmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan 2018 yılı iş kazaları raporuna göre geçen yıl yaşamını yitiren 1923 kişinden 408’i trafik ve servis kazaları sonucu vefat etmiştir. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in açıkladığı istatistiklere göre trafikten kaynaklanan can kayıplarının, 2030’a kadar 2.4 milyon’a ulaşarak 5. ölüm sebebi olacağı öngörülüyor. İstanbul’da uygulanan yayalaştırma projesi gibi projeler trafikten kaynaklanan can kayıplarını yüzde 60 azaltabilir.

 

SM Türkiye: Eklemek istedikleriniz…

Mutlu Burak Paksoy: Sağlıklı ve güvenli çalışmalar diler, yapılan her işte ve yaşamın her anında önce can güvenliğinin sağlanmasını, her bireyde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşmasını ümit ederiz.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.