İŞYERİM GÜVENLİ Mİ?

Yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim stratejisi konusunda verdikleri taahhüt, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin en önemli unsurlarından biri olarak görülür.

Yönetimin taahhüdünün açık bir şekilde ifade edilmekle kalmayıp eyleme dökülmesi gerekir. Üst düzey yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği planlaması, gözden geçirme, iletişim odaklı etkinlikler ile tehlike yönetimi faaliyetlerine katılım dâhil çeşitli iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmeleri gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında dünya standartlarında başarı gösteren şirketlerde, üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesinde önderlik etmelerinin öne çıktığı görülmektedir.

Üst düzey yöneticiler olarak, tesisinizde başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunmak için:

– Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına katılın ve aksiyonları takip edin.

– Sahaya çıktığınızda uygun kişisel koruyucu donanımları giyerek örnek olun.

– Tesisinizde yürütülmekte olan iş sağlığı ve güvenliği programlarına katılım sağlayın

– İş kazası meydana gelirse, kaza inceleme çalışmasına katılın, kaza geçiren çalışanınızı ziyaret edin.

– Şirket web sayfanızda iş sağlığı ve güvenliği bilgileri de olmasını sağlayın.

– Yöneticileriniz için iş sağlığı ve güvenliği yıllık hedefleri belirleyin ve gerçekleşmeleri takip edin.

– İş sağlığı ve güvenliği uzmanınızın / danışmanınızın organizasyonda doğru seviyeye raporlamasını sağlayın.

– İş sağlığı ve güvenliği denetimlerini (iç ve dış denetimler, yönetim sistemi denetimleri, bakanlık denetimleri, yangın, sigorta..vb) gözden geçirin.

– Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği performansını düzenli olarak takip edin, reaktif indikatörler olduğu kadar proaktif indikatörlere de raporlarda yer verilmesini sağlayın.

– Çalışanlarınızın iş güvenliği başarılarını, katılımlarını takdir edin, ödül programları düzenleyin.

– İş sağlığı ve güvenliğini departman toplantılarınızda sabit bir gündem maddesi olarak tutun.

– Sahada iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yaparak, çalışanların güvenli/güvensiz davranışlarına odaklanın, denetimlerde çalışanlarla iş güvenliği konusunda sohbet edin.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanlar tarafından yeterli düzeyde algılanmasının ilk basamağı üst yönetim taahhüdüdü ve liderliğidir. Bu ve benzeri aktivilerde liderlik etmek, kurumunuzun iş sağlığı ve güvenliği kültürünü üst seviyelere taşır. Siz işyerlerinizde bu aktiviteleri ne kadar uyguluyorsunuz?

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.