İŞ GÜVENLİĞİNDE ETKİN İLETİŞİM

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel ilke; yapılan işin türüne, çalışma koşullarına veya yaş, dil becerileri, engellilik ya da hamilelik gibi diğer faktörlere bağlı olmadan ve makul ölçüde uygulanabilir olduğunda, işyerinde herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamak olmalıdır. Bununla birlikte bazı çalışan grupları diğerlerine göre daha fazla risk altında olabilir, kendilerini ve başkalarını da tehlikeye sokabilirler.

Çalışanlar; aldıkları eğitimleri, talimatları ve çalışma ortamlarındaki uyarı işaretlerini doğru bir şekilde anlayamazlarsa, yaralanma veya meslek hastalığı açısından risk altında olma potansiyelleri çok daha fazla olur. Bu durum çalışanların, çalıştığı ülkenin dilini yeterince bilmemelerinden, okuryazar olmamalarından zayıf sayısal becerilerinden ve kültürel farklılardan kaynaklanabilir.  Örneğin; dilini bilmedikleri bir yerde çalışmaları gerektiği yerlerde, bu çalışanlar, bir çevirmen veya o dili bilen bir çalışma arkadaşı ile veya tecrübesiz olanlarla daha tecrübeli olan ve aynı dili konuşan çalışanlarla birlikte görevlendirilebilirler. İletişim güçlüğü çeken çalışanlara yardımcı olması amacıyla, saha haritaları da hazırlanıp paylaşılabilir.

Eğitimlerde, işbaşı konuşmalarında ve talimatların aktarılmasında ise eğitimcinin çalışanlarla doğru iletişim teknikleri kullanıp kullanmadığı önemlidir. Eğitiminin etkinliği, çalışanların talimatları takip edip etmediğiyle değerlendirilebilir. Bir çalışanın yetkinliği veya tecrübesiyle ilgili kuşku duyduğunuzda, bu çalışanın yaptığı iş için yeterliğini değerlendirmek için çalışma anındaki bir gözetim ile pratik bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Artık çoğu kurumda; yazılı talimatlar, alışıldığı için artık dikkat çekmeyen uyarı levhaları, rutin, sıradan ve zorunlu eğitimler yerine, ilgili mesajı veren kısa filmler ve yaratıcı posterler kullanılıyor. Bu kısa filmler ve posterlerde özellikle çalışanların kendilerinin veya ailelerin yer almasının, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlılıklarını arttırdığını gözlemliyoruz. Acil durum talimatları, yönlendirmeler ve krokiler, el işaretleri de dahil olmak üzere tüm çalışanlar için daha net ve anlaşılır hazırlanıyor. Okuryazarlık seviyesi zayıf olan çalışanlara bilgi aktarmanın yolları arasında ise filmlerde seslendirme kullanılması, yazılı talimatlar yerine sembol veya diyagram içeren işaretlerin gösterilmesi, tehlikeleri ve güvenlik önlemlerini vurgulamak için fotoğrafların kullanılması yer alıyor.

Daha güvenli çalışma ortamları için; hem kendilerinin, hem çalışma arkadaşlarının, hem de çalışma ortamından etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışanlara görev ve sorumluluklarını net bir şekilde anlatabilir, kazaların ve ramak kala raporlamalarının önemini sürekli vurgulayabilirsiniz. İnsanlar farklıdır ve farklı şekilde öğrenirler. Bir işin nasıl yapılacağını bilmediklerinde çalışanlarınıza, o işi öğrenmeleri için mutlaka sormaları gerektiğini hatırlatmanız faydalı olacaktır.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.