İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOĞRU YÖNETMEKLE BAŞLAR

İşverenlerin ve yöneticilerin “Sıfır kaza” hedeflerine ulaşabilmeleri için önce doğru bir organizasyonel planlama ile yola çıkmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda; şirket organizasyonunda görev alan tüm kadrolar için görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmeli, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sahiplenmesi ve aktif rol alabilmesi için gerekli destek sağlanmalıdır. Başta yönetim kademesi olmak üzere tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına aktif olarak katılmalı ve performans değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Yönetimin Rolü

– Tüm yatırım, planlama ve faaliyetlerde İş güvenliği kriterleri dikkate alınmalı,

– Yönetim tarafından belirlenmiş ve taahhüt edilmiş bir iş güvenliği politikası olmalı,

– Görev, yetki ve sorumluluklar detaylı olarak ele alınmalı ve tüm kademelere tebliğ edilmeli,

– Denetim, eğitim, kontrol etme mekanizmasında bulunan tüm adımlarda işveren ve yöneticiler aktif rol almalı,

– Risk değerlendirme sonuçları dikkatle incelenmeli ve yüksek riskli sonuçlar için acil aksiyonlar alınmalı,

– İşveren ve tüm üst düzey yöneticiler iş güvenliği mevzuatı konusunda detaylı bilgi sahibi olmalı ve gerekli tüm yasal eğitimler alınmalı,

– Mevcut iş güvenliği uygulamaları ve organizasyonun etkinliği belirli periyotlarda denetlenmeli veya bağımsız mekanizmalara denetlemeler yaptırılarak performans değerlendirmesi yapılmalı,

– Belirli plan dahilinde saha ziyaretlerine eşlik edilerek uygulamalar yerinde incelenmeli,

– İş güvenliği hedefleri ve politikalarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmalı ve değişen şartlar ve koşullara göre gözden geçirilmeli ve güncellenmeli,

– İş güvenliği bütçesi ve yatırımları için gerekli destek ve koordinasyon sağlanmalı,

– Sağlık ve güvenlik kültürünün sadece işyerinde değil sosyal hayatın bir parçası olduğuna dair mesajlar verilmeli, yönlendirmeler yapılmalı ve örnek olunmalıdır.

Neler Yapılabilir?

– İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanların katılacağı kapsamlı bir etkinlik, yarışma veya ödül töreni düzenlenebilir. Yıl içerisinde en fazla ramak kala raporlaması yapan, iş sağlığı ve güvenliği konularına katkı sağlayan konularda geri bildirim yapan personeller ödüllendirilebilir.

– Yasal ve zorunlu eğitimler dışında iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığı arttıracak eğitimler planlanabilir.

– Davranış odaklı iş güvenliği projeleri geliştirilebilir.

– İş sağlığı ve güvenliği konularına çalışanların aileleri dahil edilerek farkındalık arttırılabilir.

– Benzer sektörler ve şirketlerle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iyi uygulamaları değerlendirebilir, etkinlik ve firma ziyaretleri düzenlenebilir.

– Çalışanların kişisel dikkat ve becerilerini ortaya çıkarabilecek test ve anket çalışmaları/projeleri planlanabilir.

– İş sağlığı ve güvenliği konularında katkı sağlayabilecek psikolog, beslenme uzmanı, beden eğitimi gibi mesleklerle seminer programları düzenlenebilir.

İşverenler, yöneticiler ve iş güvenliği profesyonelleri iş güvenliğini sadece teknik, teorik ve mevzuat olarak değil “insana değer vermek, değerli kılmak ve bunu hissettirmek” olarak görmelidir. İnsana verilen değer arttıkça her konuda verimlilik ve kalite artacaktır.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.