İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği, iş gücünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan insan kaynakları yönetiminin odak noktalarından biridir ve kuruluşların öncelikleri arasında yer alır. Çalışanlar için verimli, kaliteli, refah seviyesi yüksek ve güvenli çalışma ortamı sağlamakla birlikte, sanayileşmenin artması ve teknolojinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan tehlikelerden, hem fiziksel hem de ruh sağlığına yönelik çeşitli risklerden çalışanları korumaya yönelik tedbirler alınması gerekir.

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli ve zorlu görevlerinden biri personel seçme ve yerleştirme; ilgili pozisyona doğru ve nitelikli personel seçilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından kurum kültürüne, pozisyon şartlarına ve hedefe uygun personel seçimi yapılmadığında; verimliliğin düştüğü, kurum bağlılığının azaldığı, çalışanlar arası çatışmaların ve uyumsuzluğun arttığı, özgüven eksikliği, motivasyonun azaldığı ve tüm bunlara bağlı olarak da iş kazalarının ve meslek hastalıklarının arttığı gözlemlenmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin odak noktalarından biri; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerini belirleyerek, kayıp iş günlerini azaltmak ve böylece işgücü verimliliğini arttırmak olmalıdır.

Son yıllarda artış gösteren iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, risk grubunda olabilecek çalışanları erken tespit etmeye ve önlem almaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışan merkezli veya çalışma ortamı merkezli yapılan bu çalışmalarda hem iş kazaları hem de meslek hastalıkları analitik olarak incelenmektedir. Özellikle çalışanların uyum, eğilim, profil gibi değişkenleri ele alınarak; hissettikleri baskı, zorlanma durumu, gerilim, kaygı, güven(sizlik), algı, kriz durumlarında verdikleri tepkiler gibi psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut çalışma ortamlarının daha önceki koşullardan farkı olabileceği ve o alandaki tecrübe düzeyi de personel seçiminde dikkate alınması gereken diğer önemli konulardandır.

Yaptığı iş, çalışma ortamı veya pozisyonu ne olursa olsun; tüm çalışanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal açıdan en üst düzeye çıkarılması, çalışma ortamındaki risklerin minimuma indirilmesi gerekir. Risklerden korunma yöntemlerinin uygulanması, çalışanların yeteneklerine uygun işlerde çalışması, çalışanın yaptığı işe işin de çalışana tam uyumunun sağlanması, insan kaynakları fonksiyonlarının sistemli bir şekilde yürütülmesi ile mümkün olacaktır. İnsan kaynaklarının; etkin iletişim, işe özel eğitim, disiplin ve motivasyon üzerinde çeşitli uygulamalardan yararlanması hem kurum kültürüne, hem de iş güvenliğine uyum konusuna olumlu katkı sağlayacaktır.

İnsan kaynaklarının sorumluluğu personel alımından sonra da devam etmelidir. Örneğin düzenli eğitimlerle bilgilerin güncellenmesi, çalışanların gözlemlenmesi, algı seviyelerine yönelik çalışmalar yapılması, ödül sistemlerinin getirilmesiyle sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.
Hem işe alım hem de sürdürülebilir çalışan memnuniyeti için kurumlarda insan kaynakları yönetiminin önemi göz ardı edilemez durumdadır. Güvenli çalışma ortamıyla birlikte insana verilen değerin önemini de çalışanlara hissettirmek gerekir.

Çalışanlarınıza mutlu, huzurlu, güven dolu ve kaygısız bir çalışma ortamı yaratmak sizlerin elinde…

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.