Her şey bir nefes ile başlar

Doğa HSE Group, Satış Uzmanı,  Esra Yanovalı

Toz maskeleri; çalışma ortamlarında bulunan tehlikeli toz, gaz buharı solumalarımıza ve havada bulunan diğer tehlikeli parçacıklara karşı çalışanları koruma amaçlı kullanmamız gereken kişisel koruyucu donanımlardır.

Akciğer kanseri, silikozis, tüberküloz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıkları ortadan kaldırmak ve bu hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için uygun maske seçimi yapılmalı ve kullanımına özen gösterilmelidir.

Toz maskelerinde muhakkak olması gereken standart EN149:2001’dir Bu standardı maske üzerinde yazı şeklinde görebilirsiniz.

Maskelerin risk değerlendirmeleri yapılırken maruziyet sınır değerini göz önünde bulundurmak ve uygun maske seçimi yapmak gerekir.

(MAK: Müsade edilen azami konsantrasyon)

FFP1

Müsaade edilen azami konsantrasyon

(MAK)değerinin 4 katına kadar kadar koruma sağlar.

FFP2

Müsaade edilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin 12 katına kadar koruma sağlar.

FFP3

Müsaade edilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin 50 katına kadar koruma sağlar.

 

Maskelerin üzerinde NR ve R harfleride yer alır.

R = Tekrar kullanılabilir anlamına gelir.

NR =Tekrar kullanılamaz (tek vardiya kullanıma yönelik)

D: Tıkanma direnci şartlarını karşıladığını gösterir. (Dolamit Testi)

 

Dolomit (tıkanma direnci) Testi

Tıkanma direnci testi, tekrar kullanılabilir ürünler için zorunlu olup sadece tek vardiya kullanıma (tekrar kullanılabilir olmayan) yönelik ürünler için opsiyoneldir.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009 standartlarında yapılması gereken zaruri veya mecburi bir testten ziyade tercihe bağlı bir testtir. Testin tanımı sekiz saatlik çalışma süresince maskenin halen kullanıma uygun olduğunu ifade eder. Tekrar kullanılabilir (reusable) maskeler için zorunludur.

Sektörlere göre farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan dolomitler; dünyada rezerv sıkıntısı bulunmayan pek çok ülkeden tedariği sağlanan ekonomik bir mineral olması nedeni ile son derece yaygın kullanılan ve ekonomik fiyatlar ödenen bir elementtir.

Maskeler şekil olarak katlanabilir ve konik tiptedir.

Konik model maskelerin çökmeye dayanıklı iç yüzeyi vardır. Yüze rahat  oturur.

Katlanabilir solunum maskeleri vardiya aralarında maskeyi katlayarak maskenin içinin hijyenik kalmasını sağlar. Katlanabilir tasarım, kullanım öncesi kirlenmesi önler ve kolay şekilde saklanmasına imkan verir.

Maske Nasıl Takılmalı?

Toz/partikül solunum maskeleri, en etkili korumayı maskenin kenarları ile yüzünüz arasında iyi bir sızdırmazlık olduğu zaman sağlar. Bu sızdırmazlık ortadan kalktığı anda, kirli hava içeri sızabileceği için koruma da sekteye uğrar.

  • Solunum maskesini her taktığınızda yüzünüze oturup oturmadığını kontrol edin.
  • Konumunu bozmamaya dikkat ederek, solunum maskesinin ön kısmını her iki elinizle kapatın.
  • Ventilsiz maske – sert biçimde soluk verin, ventilli maske – sert biçimde soluk alın.
  • Burun çevresinde hava sızıntısı varsa, sızıntıyı giderecek şekilde burun klipsini tekrar ayarlayın.
  • Maske kenarında hava sızıntısı varsa, başınızın çevresindeki kayışları tekrar ayarlayın ya da sızıntıyı giderecek şekilde gerilimi ayarlayın.

Yukarıdaki bahsedilen yüze oturma testini uygulayın. Etkin koruma sağlayamıyorsanız, tehlikeli alana girmemeniz gerekmektedir.

Her solunum maskesi modeli yüze tam olarak oturmayabilir. Kullanıcıların ulusal ve uluslarası gereksinimlere uygun şekilde yüze oturma testi yapması gerekir.

Aynı zamanda sakallı maske kullanımının da tam korumayı sağlamadığını tekrar hatırlatmak isterim.

Toz maskeleri solunum açısından ventilli ve ventilsiz olarak 2’ye ayrılır.

Ventilli maskeler, ısı birikiminin etkin şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak daha serin ve konforlu bir kullanım sağlar. Daha uzun süre kullanım süreleri vardır, gözlüklerde ve göz koruma ürünlerinde buğu riskini azaltır.

Etkin soluk verme ventili maskenin içinde ısı birikimini (özellikle sıcak ve nemli çalışma ortamlarında) en aza indirir.

Gerekli yerlerde toz maskesi kullanılmaması veya doğru şekilde takılmaması  çalışanlarda uzun yıllar sonra rahatsızlıklara neden olabilir. Ortam koşullarına bağlı olarak doğru maske (uygun koruma seviyesi , uygun maske tipi) seçimin yapılması büyük önem taşır ve bir alışkanlık haline gelir.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.