GKN Driveline’ın Başarısının Yapıtaşı ‘Safety First’ Yaklaşımı

Otomotiv aktarma organları alanında dünyanın uzman şirketlerinden olan GKN Driveline, 18 ülkede, 38 üretim lokasyonu ve 25 bini aşan çalışan ile faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya piyasasının yüzde 50’sini elinde tutan firma, karmaşık sürüş dinamikleri gerektiren her alanda kullanım için geniş bir otomotiv aktarma organları ürün ve sistemi geliştirmekte, üretmekte ve tedarik etmekte. GKN Driveline İSG kültürünü ve uygulamalarını Safety Management Türkiye’ye anlattı.

 

SM Türkiye: Sektörünüz için İSG alanında önerileriniz nelerdir?

GKN Driveline Eskişehir: Firmamızda kayıp zamanlı iş kazasız geçen gün sayısı 1 Mart 2019 itibariyle 2304’tür. Bu da demek oluyor ki, firmamızda 6 seneyi aşan bir süredir kayıp zamanlı iş kazası yaşanmamıştır. Bu başarının en önemli yapıtaşı tüm çalışmalarımızın “Safety First” yaklaşımı ile çalışanlarımızın İSG kapsamında farkındalıklarının yüksek olması, en ufak bir tehlikeyi bile göz ardı etmeyip raporlamalar ve, güvenli çalışma ortamının oluşturulması için iyileştirme önerileri vermeleridir. Bu çalışmalara ve sonrasındaki iyileştirmelere GKN Driveline Eskişehir yönetiminin vermiş olduğu tam destekle birlikte başarıya ulaşılmaktadır.

Tüm çalışanlarımızın İSG bilincini arttırmak amaçlı farklı konularda düzenli eğitimler ve kampanyalar düzenlenmektedir. Gönüllük esasılı kurulan İSG Risk Takımına dahil olan çalışanlarımızın bilgi ve farkındalık seviyelerinin daha da arttırılması amaçlı haftalık eğitimler verilmekte, eğitim etkinliklerinin tespiti için sınavlar düzenlenmektedir. Yapmış olduğumuz risk değerlendirmeleriyle her çalışmanın güvenli olmasını sağlamaktayız. Bunlardan bazıları, alan – makine bazlı, ekipman kabul öncesi (proje aşaması), bakım çalışmaları, dışa görevlendirmeleri, diğer GKN fabrikalarından gelen nearmiss’ler ve taşeron risk değerlendirmeleridir.

Düzenli periyotta veya değişiklik olması durumunda ekip ile birlikte Risk Değerlendirmesi güncellenmektedir. Risk değerlendirmelerinde en çok tehlikeyi tespit eden çalışan için “teşekkür yazısı” yazılmakta bu sayede geri bildirim arttırılmaktadır. Çok Yüksek Riskli durumlarda çalışma durdurularak aksiyon alınmaktadır. Firmamızda çalışma ortamında tespit edilen yüksek risklerde tüm çalışanmarımızın işleyişi-üretimi durdurma yetkisi vardır. Ekipman kabul öncesinde ise tüm aksiyonlar kapatılmadan devreye alınmamaktadır. Çalışma ortamındaki güvenlik ekipmanlarının kontrolü ise her vardiya başında çalışanlarımız ve İSG uzmanı arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.

İSG yönetiminde, taşeron yönetimi önemli bir maddedir. Taşeron çalışanlarını kendi kültürümüze adapte edebilmek için her çalışma öncesi eğitimler düzenlenmektedir. 2018 senesi içerisinde 474 taşeron çalışanına eğitim verilmiştir. Taşeron çalışmalarının esas maddeleri arasında, risk analizinin işin içeriğini bilen taşeron çalışanının katkısı ve çalışma esnasında GKN Eskişehir personelinden yetkili bir kişinin ISG gözcüsü olarak atanması yer almaktadır. Taşeron çalışmasına başlanabilmesi risk analizinde belirlenen risklerin eliminasyonu sonrasında mümkün olmaktadır.

Bunların yanı sıra sivil toplumun bilinçlendirilmesi için gönüllülük esasına dayalı İSG kapsamında Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Örnek verecek olursak; İSG farkındalıklarının oluşması için Eskişehir Yunus Emre Meslek Lisesi ile birlikte ortak çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile, mezuniyetleri sonrasında sektörde çalışmaya başlayacak olan geleceğin çalışma, şimdinin öğrenci arkadaşlarımıza, risk nedir, riskleri nasıl tespit ve elimine ederiz kapsamında risk analizi hazırlama prensiplerinin eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda 15 kişilik 4 farklı grup öğrenci fabrikamıza gelmiş, aldığımız önlemleri yerinde gösterilmesi ile teorik sonrasında da öğrenci arkadaşlarla okullarında aynı prensiple risk analizinin yapılması ile pratik eğitim tamamlanmıştır.

 

SM Türkiye: İş güvenliği ile ilgili şirketinizin hedefi nedir? Bu hedefe ulaşmak için neler yapıyorsunuz?

GKN Driveline Eskişehir: “0” iş gücü ve iş günü kayıplı kazayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda birçok hedefimiz bulunmaktadır. Yıllık olarak belirlenen bu hedeflere ulaşım durumumuz aylık olarak takip edilip, üst yönetime raporlanmaktadır. 2018 yılında 9 adet hedef belirlenmiştir. Bu hedefler; risk değerlendirme planına uyum, risk ve nearmiss’lerin kapanma oranı planına uyum, eğitim planına uyum, Radar denetim planına uyum, sürekliliği olmayan işler için (taşeron çalışmaları) izin formlarına uyum, Safe-Zone sistemini devreye alma planına uyum, yalnız çalışma sistemini devreye alma planına uyum, ilk işe girişte ve düzenli periyotlarla sağlık muayeneleri planına uyum ve son olarak firmamızı bağlayan yasal ve diğer şartlara uyum olarak belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar planlanarak takibi yapılmaktadır.

 

SM Türkiye: İyi uygulamalarla ilgili hayata geçirdiğiniz projelerin çıktıları neler oldu?

GKN Driveline Eskişehir: Firmamızda yapmış olduğumuz risk değerlendirmesi sonucu en önemli risk yalnız çalışan personelin karşılaşabileceği tüm risklerde geç müdahale sonucu oluşabilecek ciddi ya da hayati tehlike riskidir. Bu kapsamda Yalnız Çalışma Sistemi kurulmuştur. Yalnız çalışan personele ulaşım süresi maksimum 2,5 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sistemin çalışırlığı hazırlanmış olan plan dahilinde hergün test edilmektedir. Yapılan testte; sinyal bölgeleri, alarm tipleri (hareketsizlik, düşme, acil durum), kioksta görülen sinyal bölgesi, personel bilgisi ve uyarı sistemleri kontrol edilmektedir. Sistemin etkin bir şekilde çalıştığını ölçmek için ise isg uzmanları tarafından haftalık olarak tatbikatlar yapılmakta ve yalnız çalışan personele ulaşım süreleri ölçülmektedir. Ocak ayı içerisinde yapmış olduğumuz tatbikatlarda yalnız çalışan personele ulaşım süresi ve ilkyardımcı personellerin olay yerine ulaşması 148 saniye olduğu gözlemlenmiştir. Hedefin tutturulamaması durumunda hedefi tutturmak adına aksiyonlar belirlenmekte ve ISG departmanı tarafından takip edilmektedir.

SM Türkiye: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?

GKN Driveline Eskişehir: HSE kapsamında iç ve dış iletişim, iletişim talimatımızda tanımlanmıştır. İç iletişim; Online Nearmiss Hattı, duyuru panoları, çeyrek bilgilendirme toplantıları, Nearmiss aksiyon takip toplantıları, günlük toplantılar, İSG, Çevre ve Enerji KPI toplantıları ile sağlanmaktadır. Yasal mevzuattaki değişiklikler veya yeni bildirimler için günlük Resmi Gazetede isg, çevre ve enerji kapsamında kontroller sağlanıp mail yoluyla bilgilendirmeler yapılmaktadır. Günlük yapılan kontroller ile firmamızı ilgilendiren yasal şartların gözden kaçmaması sağlanmaktadır.

 

SM Türkiye: Teknolojiyi iş güvenliği alanında nasıl kullanıyorsunuz?

GKN Driveline Eskişehir: GKN Driveline Eskişehir olarak çalışma ortamımızda isg risklerini engellemek adına teknolojiyi yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda Forklift/Reachtruck ile yayalar arasında meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik uyarı ve durdurma sistemi olan Safezone devreye alınmıştır. Yaya ve araçların birbirlerine
yakınlaşma mesafesi min. 4 m olarak belirlenmiştir. Bu sistem ile aracın yayaya 4m yaklaşması durumunda aracın sistem tarafından otomatik durudurulması ile, aracın yayaya çarpma olasılığı yüzde 100 engellenmiştir. Depo alanlarında, akü kaynaklı “0” risk seviyesine ulaşım amaçlı, gaz salınımı olmayan, akü değişiminin yapılmadığı, yanma eğiliminin olmadığı, enerji verimliliğini arttırması gibi birçok iyileştirme imkânı sunması açısından avantaj sağlayan Lityum İyonlu akülere geçiş sağlanmıştır. Depo alanları ISG risk seviyesi açısından yüksek alanlar olması açısından, alanlara giriş kartlı sistemle limitlendirimiş ve kontrol attına alınmıştır. Bu sayede yetkisiz kişilerin alanlara girişleri engellenmiştir. 2019 yılında ise İSG oryantasyon eğitimlerinde Sanal Gerçeklik kullanımı projesi planlanmıştır. Bu kapsamda çalışanlar çalışma ortamında risklerin neler olduğunu önceden deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanacaktır. SSPO (Vardiya Güvenli Geçiş Kontrol Listesi) kontrollerinde bir sonraki projemiz, kontrol edilecek olan alanlara QR-code tanımlanmasının yapılmasıdır. Bu vesile ile operatörün ilgili alana gitmesi sağlanarak kontrolünün yapmasının sağlanmasıdır.

Kontrolün süresi vardiya başlamasından sonra 15 dakika içerisinde yapılması olarak planlanmaktadır. Bu süre zarfında kontrol yapılmaması durumunda hat üretime başlamayacaktır.

 

SM Türkiye: Daha somut olması adına, İSG başarılarınızla ilgili sayısal veriler sunabilir misiniz

GKN Driveline Eskişehir: En önemli başarımız 1 Mart 2019 itibariyle 2304 kazasız geçen gün sayımızdır. ISG açısından 2018 için belirlenmiş olduğumuz hedeflere ulaşım yüzdemiz yüzde 98’dir. Bu kapsamda 2018 yıl içerisinde 1084 adet risk / nearmiss açıldığı ve kapanma yüzdesinin yüzde 95 olduğunu söyleyebiliriz. Çalışanların bilincini arttırmak için düzenlemiş olduğumuz eğitimlerin planına uyum yüzde 100’dür.

 

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.