GENÇ ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Günümüzde istatistikler, genç çalışanların yetişkin çalışanlara göre daha yüksek oranda mesleki yaralanma ve kaza oranına sahip olduğunu, bunun toplumsal maliyetinin de oldukça yüksek olabileceğini göstermektedir. Mevzuatımızda 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi olarak tanımlanan genç çalışanların istihdam edilebilmesi için, çalışma ortamlarında doğru bir risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

Genç çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden faktörler; deneyimsizlik, yetersiz bilgi ve beceri, yanlış ve uygunsuz pozisyonlarda çalışma, düşük dikkat seviyesi ve risk algısı, tehlike ve riskler hakkında yetersiz bilgi olarak sıralanabilir. Genç çalışanların işyerlerinde sıkça maruz kaldıkları tehlikeler ise; fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik tehlikeler olarak sınıflandırılabilir.

Genç çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için neler yapabilirsiniz?

 • İşyerinizde gençlerin istihdamına yönelik prosedürlerin ve düzenlemelerin yetersiz olduğunu düşünürseniz, iyileştirici önerilerde bulunabilirsiniz.
 • Kapsamlı bir risk değerlendirmesi sonucu genel ve özel tehlikelerin tanımlanmasıyla, güvenli çalışma sistemleri oluşturabilirsiniz.
 • Gençlerin çalışırken zarar görmelerini önleyecek gereklilikler ve önlemlerle ilgili İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte, yasakları ve kısıtlamaları da içeren brifing notları hazırlayabilirsiniz.
 • Çalışma alanlarında, özellikle genç çalışanların savunmasız olabileceği durumları tespit ederek, bu noktalarda iyileştirici faaliyetler geliştirebilirsiniz.
 • Genç çalışan istihdamı ile ilgili yasal mevzuatı, uluslararası çalışma standartları ve sektörünüzle benzer olan kurumlardaki iyi uygulamaları takip edebilirsiniz.
 • Genç çalışanların hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sosyal özelliklerine uygun olarak doğru işlerde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
 • Genç çalışanların toksik, kanserojen veya benzer tehlikedeki maddelerle çalışmalarını engelleyebilirsiniz.
 • Gerektiği durumlarda; risk, tehlike ve alınabilecek önlemlerle ilgili genç çalışanların ebeveynlerine bilgi verebilirsiniz.
 • Doğru iletişim teknikleri kullanarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçlere genç çalışanların etkin katılımını sağlayabilirsiniz.
 • Genç çalışanların eğitim ve yetkinlikleri ile ilgili periyodik olarak gözden geçirme, değerlendirme ve denetimler yapabilirsiniz.
 • Çalışma saatleri arasına yeterli dinlenme süreleri koyarak, genç çalışanlar için çalışma sürelerini sınırlandırabilirsiniz.
 • Gençlerin risk algılarını arttırabilmeleri ve kanuni haklarını koruyabilmeleri amacıyla onlara rehberlik edebilir, okullarda eğitim programları geliştirilmesine destek olabilirsiniz.
 • Genç çalışanların İSG tehlikeleri ve riskleri karşısında farkındalıklarının güçlendirilmesine yönelik programlar geliştirebilirsiniz.

Hem insana yakışır genç istihdamını teşvik etmeli, hem de tehlikeli çalışma ortamlarına karşı mücadeleye yönelik çabalara katkıda bulunmalıyız. İş sağlığı ve güvenliğinin, genel eğitim ve mesleki eğitim programlarına entegre edilmesiyle performans, verimlilik ve kalite de artacaktır.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.