Faurecıa, HSE Koordinatörü, Erhan Doğrul ile Sektörel Röportaj

Faurecia, HSE Koordinatörü, Erhan Doğrul ile Sektörel Röportaj:

 

Dünya’da 300’den fazla tesisi 120 binden fazla çalışanı olan Faurecia Polifleks Otomotiv’in İSG Koordinatörü Erhan Doğrul, ISO 45001 sürecini ve kurumlarındaki İSG kültürünü Safety Management Türkiye’ye anlattı.

“Fabrika Müdürümüzün, Faurecia’da benchmark fabrika olma hedefi doğrultusunda bir çok alanda iyi uygulamalar ortaya koyduk. ISO 45001’in diğer standartlardan farkı ilk defa ISO tarafından global bir bakış açısı getirmesidir. Global bakış açısı İSG’nin her yerde uygulanabilir ve standardın da bütünleştirici bir yapısı olması sebebiyle önemli bir mesajdır. Uzun süredir sektörde çalışan biri olarak bunun eksikliğini hissetmemle birlikte, benchmark fabrika olma idealini bir araya getirdiğimizde bu adımı atmak bizim için kaçınılmazdı. Yönetimi konu hakkında bilgilendirmem ile çok önemli bir destek aldım ve yola bu şekilde çıktık.”

 

SM Türkiye: Faurecia’nın  kuruluşundan, faaliyet amacından bahseder misiniz?

Erhan Doğrul: Faurecia, otomotiv ana sanayisine hizmet veren Dünya’da 300’den fazla tesisi ve yaklaşık 120 bin çalışanı olan global bir şirkettir. 4 ana faaliyet alanı bulunmakta olup bunlar; İç sistemler, Koltuk, Emisyon Çözümleri ve Clarion Elektroniktir.  ( Makina insan etkileşimi, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve bağlanılabilirlik gibi son tüketicinin yeni dönemdeki beklentileri konusunda uzmanlaşmıştır.)

 

SM Türkiye: Sizin Faurecia’daki göreviniz nedir, ne kadar zamandır bu ekiptesiniz?

Erhan Doğrul: Ben HSE Koordinatörü olarak yaklaşık 4 yıldır ekipte bulunmaktayım.

 

SM Türkiye: Firmanızın İSG alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yenilikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Erhan Doğrul: Faurecia’da İSG birinci önceliğimizdir. Her şeyden önemlisi bu yaklaşımın tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olmasıdır. Temel uygulamalara ek olarak “13 Zorunlu HSE Kuralı” ile sadeleştirilmiş ve akılda kalıcı kurallarla hem rutin hem de rutin olmayan işlerde çalışanlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmasını önlemeyi hedefliyoruz. 13 Zorunlu HSE Kuralı uygulandığında herhangi bir olumsuzluğun oluşması önlenmektedir. Bu kurallar sade ve akılda kalıcı olmasının yanında tamamen uygulanabilir oldukları için de başarı oranı yüksektir. 13 Zorunlu HSE Kuralının eğitimleri hiyerarşik olarak verilir. Bu da Fabrika Müdürü’nün ve HSE Koordinatörü’nün de dahil olduğu yönetim kademesini eğitmesiyle başlar. Daha sonra her bir departman müdürü kendi çalışanlarını yine hiyerarşi süreciyle eğitir. Burada ki amaç, her yönetim kademesinin kuralları benimsemesi ve çalışanların İSG süreçleriyle ilgili beklentilerin HSE Departmanından değil doğrudan birinci amirlerinden geldiğini anlamasının sağlanmasıdır. Böylelikle her yönetim kademesi bir İSG neferi olarak süreci sahiplenmiş olur.

Fabrikamızda 13 Zorunlu Kural eğitimleri “DOJO” dediğimiz alanda gerçekleştirilir. Bu alanda bir maket, makina ile sürecin işleyişi çalışanlara görsel ve uygulama ile birlikte gösterilir. Çağımızın çok hızlı bir şekilde dijitalleşmesi ve dijitalleşme ile gelen imkanların da sınırsız olması sebebiyle Dijital DOJO uygulaması da faaliyete geçirilmiştir. Dokunmatik ekran üzerinden olaylara ile çalışanların etkileşime geçmesi ve 13 Zorunlu Kuralın uygulanarak öğretilmesi hedeflenmektedir.

Buna rağmen insan davranışlarından kaynaklanan varyasyonu önlemek adına “SAFER” adında bir davranış odaklı İSG programımız da mevcuttur. Bu programın benzerlerinden farkı sadece çalışma ortamı için olmayıp ayrıca evde, okulda, sosyal ortamlarda ve en önemlisi aile ortamında da güvenli davranış yaklaşımının yerleşmesini hedeflemesidir. Güvenli davranışın bir hayat biçimi haline gelmesini sağlayarak çalışanlarımızın ve ek olarak ailelerinin de güvenlik kültürünü bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlamış oluyoruz.

Bunların dışında benim çok olumlu bulduğum makine / tesis veya tesisat alımlarında uygulanan ve dizayn çalışmaları ile başlayıp en son fabrikada devreye alma çalışmalarına kadar süren İSG ve Çevre süreçlerinin çeklistler ile kontrol edilerek güvenli ekipmanın alınmasını sağlayan bir sistemimiz var. Ek olarak, 3. Parti denetim ile kontrollerimizin ve ülkemiz mevzuatının karşılandığından emin oluyoruz. Bu ideal olan yaklaşımın tam anlamıyla uygulanmasının getirileri sadece HSE departmanı için değil diğer paydaşlar için de çok faydalı olmaktadır. Bu sistem ile hem tüm paydaşların katılımı sağlanmakta hem de HSE, Kalite, Bakım, Üretim vb. departmanların beklentileri karşılanmadan ekipman devreye alınamamaktadır.

KKD dağıtımı konusunda da otomat kullanımı ile özellikle hem her an ulaşılabilirliği sağladık hem de ciddi oranda israfın önüne geçmiş olduk. Her çalışma istasyonunda çalışanların kullanması gereken KKD’ler tanımlı olduğu için özel durumlar hariç kişiler kullanacakları ürünleri bilmekte ve ihtiyaç duyduklarında fabrikadaki 5 farklı noktadan rahatlıkla temin edebilmektedir. Süpervizörler ve Müdürlerde ekstra ürün alma hakkı bulunduğundan özel durumlarda veya vaktinden önce zarar gören KKD’lerin değişiminde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Faurecia çalışanlarının otonom olmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda bir iş istasyonuna atanan çalışan polivalans (yetkinlik) matrisleri çerçevesinde önce İSG konularında eğitilir ve denetim sonucunda yeterli seviyeye ulaştığına karar verilmeden hatta çalışamaz. Böylelikle çalışanlarımız riskler konusunda bilgilenir ve kısa süre içerisinde öneri geliştirebilir seviyeye ulaşırlar. Otonom çalışanlar Faurecia’nın İSG kültürünün en önemli bileşenleridir.

 

SM Türkiye: Globalde faaliyet gösteren fabrikalarınız arasında ISO 45001 sertifikalı ilk fabrika olma hedefinizin hikâyesi nedir?

Erhan Doğrul: Fabrika Müdürümüzün, Faurecia’da benchmark fabrika olma hedefi doğrultusunda bir çok alanda iyi uygulamalar ortaya koyduk. ISO 45001’in diğer standartlardan farkı ilk defa ISO tarafından global bir bakış açısı getirmesidir. Global bakış açısı İSG’nin her yerde uygulanabilir ve standardın da bütünleştirici bir yapısı olması sebebiyle önemli bir mesajdır. Uzun süredir sektörde çalışan biri olarak bunun eksikliğini hissetmemle birlikte, benchmark fabrika olma idealini bir araya getirdiğimizde bu adımı atmak bizim için kaçınılmazdı. Yönetimi konu hakkında bilgilendirmem ile çok önemli bir destek aldım ve yola bu şekilde çıktık.

 

SM Türkiye: ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’ne geçiş yapan ilk  firmalardan olmasına ekibinizin ve üst yönetimin bakış açısı nasıldı?

Erhan Doğrul: Fabrika Yönetimi olarak böyle bir atılım yapmamızın Türkiye organizasyonu açısından son derece faydalı olacağını biliyorduk. Bu sebeple tüm yönetim kademesinden gelen olumlu geri bildirimleri mutlulukla karşıladık. Elbette Faurecia dünyası çok büyük olduğu için birçok fabrikamıza da yol gösterici olduk. Faurecia’nın da bu konuda yapmış olduğu hazırlıkları destekleyen bu adımımız büyük takdir topladı. Artık Dünya’da şirketler sadece üst yönetimin yönlendirilmesiyle ilerlemiyor. Tüm paydaşların yönetimlerin ortaya koyduğu idealler çerçevesinde otonom olarak harekete geçmesi gelişim süreçlerini ciddi oranda hızlandırmakta ve katma değer yaratmaktadır.

 

SM Türkiye: ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecinde aldığınız bu danışmanlık projesi kapsamında en çok zorlandığınız konular nelerdi? Firmanıza katkıları neler oldu?

Erhan Doğrul: Yüksek seviye yapının getirdiği kurumsal risk yönetimi gereklilikleri tüm süreçlerimizin detaylı olarak ele alınmasını sağlamıştır. Global bir firma olduğumuz ve öncesinde OHSAS18001 yönetim sistemine sahip olduğumuz için kurumumuz açısından sürece uyum sağlamak performansımızı arttırmış ve iyileştirici olmuştur. ISO45001 yönetim sistemindeki bazı yeni kavramları süreçlerimize dahil etmek elbette zaman alacaktır.

 

SM Türkiye: Doğa HSE Group danışmanları bu süreçte size nasıl yol gösterdiler?

Erhan Doğrul: Daha önce de Doğa HSE Group’tan Merve Hanım ve Feyza Hanım ile çalıştığımız için beklentilerimizin üst düzeyde olduğunu biliyorlardı. Özellikle işbirliği yapma, çözüm odaklılık ve sürecin dışında kalmak yerine sürecin bir parçası olmak gibi yetkinlikleri ile güzel ve katma değerli sonuçlar elde ettik. Artık danışmanlık şirketlerinin çağımızın bu dinamik çalışma ortamında uzaktan yönlendirme ile çalışamayacakları ortadadır. Bu sebeple, Doğa HSE Group’un yaklaşımı bizim 0 Major ve 0 Minor uygunsuzluk ile denetimimizi tamamlamamızda büyük katkısı olmuştur. Süreç boyunca en çok hoşuma gidense Doğa HSE Group danışmanlarının Faurecia HSE takımının bir parçası gibi hareket ederek gücümüze güç katmaları olmuştur.

 

SM Türkiye: Danışmanlık hizmeti aldığınız süre boyunca, kurumunuzda ne gibi gelişmeler oldu? Örnekler verebilir misiniz?

Erhan Doğrul: “ISO 45001 Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti” ile iş sağlığı ve güvenliği politikamızın da bir parçası olan liderlik kavramı daha ön plana çıkmıştır. Üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda taahhüdü iyileştirilerek “takım ruhu” bakış açısı süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Projede çalışma arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin katkısı büyüktür. Dışarıdan bir göz ile çalışmalarımız tarafsız olarak değerlendirmiş ve iç tetkiklerimiz bağımsız ve tarafsız olarak ele alınmıştır.

 

Safety Management Türkiye dergisini okumak için bize yazabilirsiniz.