DÜNYAMIZI TÜKETİYORUZ

Günümüzde tüm ülkelerin gündemindeki en büyük küresel çevre sorunu olan iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca kullandığımız kömür ve petrol gibi fosil yakıtlarla, büyük ölçüde metan üreten hayvan besiciliğiyle, gübre kullanımıyla ve geniş orman alanlarının yok edilmesiyle gezegenimizin dengesini oldukça değiştirdik ve değiştirmeye devam ediyoruz.

Bol miktarda biyolojik çeşitlilik içeren, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan ortamların tahribi sonucu meydana gelen karbondioksit artışı, sera gazlarının miktarını arttırarak çevreyi olumsuz etkiliyor. Bizi küresel ısınmaya sürükleyen bu etkileri günümüzde; buzulların küçülmesinden, buz parçalarının nehir ve göllerden erken kopmasından, bitki ve hayvan türlerinin değişmesinden, ağaçların erken çiçek açmasından, yağış rejiminin değişmesinden ve kuraklığın artmasından da sıkça gözlemliyoruz. Mevcut politikalar ve uygulamalar ile bu olumsuzlukların artacağı öngörülüyor. Dünya Bankası karbondioksit emisyonlarının şu andaki artış hızıyla 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi bulacağı uyarısını yaparak, bu artışın etkilerinin özellikle yoksul kesimlerce hissedileceğini belirtiyor.

Doğal afetler, küresel ısınma ve insan faaliyetleri sonucu yeryüzünün görünüşü de hızla değişiyor. Bu değişikliklerin çoğunun yakın bir biçimde izlenebildiği bir mobil uygulama, NASA’nın Küresel İklim Değişikliği web sitesindeki en iyi görüntülerden oluşan bir koleksiyon sunuyor. Bu görüntüler, ülkemizde Akdeniz Havzası’ndaki kuraklık, Alaska’daki Muir Buzulu’nun erimesi, Amerika’daki Missouri Nehri’nin taşması ve Colorado’daki orman yangını, Suudi Arabistan’daki tarım alanlarının gittikçe genişlemesi gibi doğal afetlere maruz kalan veya zaman içinde önemli ölçüde değişikliğe uğramış alanların “öncesini ve sonrasını” yansıtan fotoğraflarından oluşuyor. Farkındalığı arttırmak için özenle seçilen bu görüntüler düzenli periyotlarla güncelleniyor.

NASA’nın desteğiyle geliştirilen, iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu “Earth-Now” isimli uygulamasıyla uydulardan gelen güncel global iklim verilerini 24 saat görüntülemek mümkün. Bu uygulamayla yeryüzü sıcaklığı, karbondioksit, karbonmonoksit, ozon ve su buharı miktarlarının yanı sıra, yerçekimi ve deniz seviyesindeki değişimler çeşitli renklerle ve haritalarla görselleştiriliyor. Renkler, çevresel koşullarının kuvvetini veya zayıflığına işaret ediyor. Uygulamadaki 3 boyutlu dünya modelini, parmaklarınızla yakınlaşıp uzaklaşarak veya döndürerek farklı veriler görüntüleyebiliyorsunuz.

İklim değişikliğine uyum stratejileri ve eylem planları; ülkelerin ve ekosistemlerin, değişen iklim şartlarıyla mücadele edebilmelerine ve önlem almalarına destek oluyor. Fakat öncelikle iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi, duyarlılık ve uyum süreçlerinin anlaşılması ve bunlara yönelik değerlendirmelerin yapılması gerekiyor.

Dünya iklimiyle ilgili beklenmedik değişimlerde endüstriyel ve insani faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz etki düzeyinin belirlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele için alınabilecek önlemler ve bu sürecin anlaşılabilmesi açısından önem arz ediyor. İklim değişikliği nedeniyle oluşan doğa olaylarının izlenme ve kontrol süreci bu konudaki bilincimizi ve farkındalığımızı arttıracaktır.

Hürriyet İK’daki köşe yazısı için tıklayın.